Związek Firm Pożyczkowych od dawna forsował powstanie rejestru firm pożyczkowych. Rejestr pożyczkodawców powstanie na początku 2015 roku. Będzie obejmował firmy, które pożyczają uczciwie i są rzetelne.

Związek Firm Pożyczkowych od dłuższego czasu postulował stworzenie rejestru firm pożyczkowych, do którego wpisywane byłyby rzetelnie i uczciwie firmy, które udzielają pożyczek i chwilówek. Nie wiadomo jeszcze, jakie kryteria będą brane pod uwagę przy wpisywaniu do takiego rejestru. Przy tworzeniu regulacji rządowych ZFP domagał się, aby sprawdzane były kompetencje zarządu, kapitał zakładowy, a także transparentność umów.

Rejestr Fim Pożyczkowych nie będzie jedyną bazą

Spółką Rejestr Firm Pożyczkowych zarządzać będzie Paweł Grabowski, który również pełni funkcję dyrektora ds. prawnych w ZFP. Mimo utworzenia własnej bazy, ZFP nadal wnioskuje w Ministerstwie Gospodarki o utworzenie bazy legalnie i uczciwie działających firm pożyczkowych, które musiałyby spełniać określone warunki, aby otrzymać licencje na udzielanie chwilówek.

Bezpieczny Dowód – nowy system blokady dokumentów

Rejestr Firm Pożyczkowych nie jest jedyną nowością. Poza rejestrem firm, powstanie również system Bezpieczny Dowód, dający nam możliwość blokady dowodu w razie zaginięcia oraz Program Ochrony Konsumenta, wspierający klientów w kontakcie z firmami pożyczkowymi oraz przy różnych spornych sytuacjach.