Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Do prowadzenia działalności pożyczkowej (udzielania zobowiązań finansowych ze środków własnych osobom prywatnym lub firmom) nie jest wymagane uzyskanie specjalnej licencji wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (państwowy organ nadzorczy) m.in. bankom, SKOK­om czy innym instytucjom finansowym. Nie obejmuje ich również Prawo bankowe. Z tych względów, w swojej nazwie nie mogą posługiwać się m.in. słowem bank. Firmy udzielające chwilówek funkcjonują w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa, spółek akcyjnych lub spółek z o.o., a ich kapitał pochodzi ze środków własnych bądź wyłożonych przez prywatnego inwestora. Stąd podmioty z sektora pozabankowego są objęte takimi samymi przepisami jak przedsiębiorstwa prowadzące zwykłą działalność usługową, handlową itp.

Ustawa o kredycie konsumenckim

Regulacją, która stawia firmom pożyczkowym wymogi odnośnie oferowanych produktów i usług, jest ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z nią, pożyczkodawcy nie mogą ustalać wysokości odsetek wyższych niż czterokrotność stopy lombardowej, którą podaje Narodowy Bank Polski. Aktualnie jest to 10 proc. Muszą też w swoich ofertach, umowach i formularzach informacyjnych zamieszczać pełną oraz zrozumiałą informację o m.in. kosztach całkowitych zaciąganej pożyczki, wysokości RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – procentowy wskaźnik kosztów pożyczki w skali roku), harmonogramie spłaty zobowiązania, procedurach reklamacyjnych, itp. Obowiązkowo w przekazach reklamowych musi widnieć miernik RRSO. Poza tym, firmy pożyczkowe są zobowiązane do funkcjonowania w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne normy prawne obowiązujące w Polsce. Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw zmieni obecny stan rzeczy. Sektor pożyczkowy ma m.in. podlegać nadzorowi KNF, będzie musiał trzymać się limitów kosztów pozaodsetkowych (25 proc. całkowitej kwoty pożyczki oraz 30 całkowitej kwoty zobowiązania w skali roku, ale jednocześnie nie więcej niż 100 proc. wartości całkowitej kwoty pożyczki) oraz posiadać odpowiedni kapitał zakładowy (200 tys. zł).