Raport Płatności konsumenckich 2017 – wydatki mają realny wpływ na styl życia

Raz w roku, Centrum Justitia tworzy „Raport Płatności konsumenckich”. Sprawozdanie jest sporządzane na podstawie badania, w którym bierze udział 24 tys. respondentów z 24 krajów europejskich. Celem przedsięwzięcia jest zobrazowanie życia konsumentów na postawie ich wydatków i zdolności zarządzania budżetem domowym w ujęciu miesięcznym. Polską próbą badawczą była grupa 1000 pełnoletnich osób.

W 2017 roku Centrum Justitia wzięła pod lupę zjawisko, jakim są wydatki konsumentów, które przewyższają ich siłę nabywczą. Okazuje się, że konsumpcyjny tryby życia i presja środowiska determinuje niektóre grupy społeczne do wydawania większych sum, niż w rzeczywistości są w stanie zarobić.

Wydajemy więcej, niż jesteśmy w stanie zarobić

Zastaw się, a postaw się – z takiego założenia wychodzi prawie co trzeci Polak. Niemal 30 proc. respondentów ma problem z zorganizowaniem pieniędzy na prezenty gwiazdkowe. Co więcej, 40 proc. mieszkańców kraju nad Wisłą na upominki świąteczne przeznacza więcej środków, niż posiada. W związku z powyższym, co trzeci ankietowany przyznaje, że korzysta z pożyczek na święta lub z karty kredytowej.

Prawie połowa Polaków (47 proc.) uważa, że zakupy na kredyt lub raty są dobrym i skutecznym sposobem zaspokajania potrzeb konsumenckich. Warto zauważyć, że w tej materii prześcigają nas jedynie Łotysze (48 proc.). Średnia europejska wynosi 45 proc.

Rodzice pod społeczną presją

Konsumpcyjny styl życia wywiera presję w szczególności na rodziców. Wyniki badania wskazują, że 33 proc. Polaków przynajmniej raz, w ciągu 2017 roku odczuło społeczny nacisk na zakup przedmiotu dla dziecka, którego cena przewyższała możliwości finansowe kupującego. Według Raportu Płatności Konsumenckich 2017, najczęściej kupujemy swoim pociechom telefon komórkowy (39 proc.), obuwie (29 proc.), markowe ubrania (28 proc.), konsolę lub grę video (19 proc.) i komputer (16 proc.).

Warto zauważyć, że co trzeci ankietowany w celu zaspokojenia potrzeb swoich dzieci sięga po pożyczkę lub korzysta z karty kredytowej.

“Nasze zarobki sukcesywnie rosną. Dzięki temu zwiększa się konsumpcja. Niestety nasze społeczeństwo jest wciąż na dorobku i duża część Polaków w celu zaspokojenia swoich potrzeb sięga po kredyty lub pożyczki. Decydując się na produkt finansowy warto przeanalizować możliwość spłaty zobowiązania” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert Pozyczkaportal.pl