Ile kosztuje odzyskiwanie należności przez przedsiębiorców?

Według raportu przygotowanego przez KPF łączne koszty ponoszone przez polskich przedsiębiorców w lipcu 2017 r. wynikające z problemowego odzyskiwania długów wynosiły 5,5 proc. łącznych kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży. Na tej podstawie łatwo możemy zauważyć, jak wielka jest skala takich wydatków.
Co ciekawe, jak zauważa Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, tak ogromny poziom kosztów związany jest przede wszystkim z niskim poziomem moralności finansowej Polaków.

Czym są giełdy wierzytelności?

Giełdy wierzytelności, inaczej internetowe giełdy długów to zyskujące na popularności nowoczesne narzędzia do zarządzania wierzytelnościami. Co ciekawe, w polskim obrocie gospodarczym istnieją one już od ponad 20 lat. Dopiero jednak niedawny rozwój narzędzi internetowych sprawił, że zarówno ich znaczenie, jak i skuteczność znacznie wzrosły.
Co warte podkreślenia, rynek informacji o wierzytelnościach w Polsce, które wystawione są na sprzedaż, jest bardzo rozproszony. Według raportu obecnie funkcjonuje około 50 giełd, na których wystawiane są wierzytelności w ofercie sprzedaży.

Najważniejsze wnioski wynikające z raportu – podsumowanie

Raport dotyczący giełd wierzytelności przybliża nam aktualną sytuację na polskim rynku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzanych badań.

  • Portfel wierzytelności, który wystawiony jest na sprzedaż za pomocą giełd wierzytelności działających w III kwartale 2017 r. w Polsce, osiągnął wartość równą 3 439, 80 mln zł. Co ciekawe, średnia wartość długu, która przypada na jednego dłużnika wyniosła 24,33 tys. zł;
  • Do najliczniejszej grupy dłużników zaliczamy przedsiębiorców mieszkających na terenie województwa mazowieckiego (18 proc.). Z kolei najmniej liczna grupa to firmy z województwa podlaskiego (1,8 proc.);
  • Podmioty prowadzące działalność w formie zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych stanowiły największy udział, pod kątem ilości dłużników i łącznego zadłużenia, wśród form organizacyjno-prawnych. Mianowicie 72 proc. całkowitej liczby osób, których zadłużenie wynosi ok. 46 proc. łącznej wartości zadłużenia;
  • Dłużnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie handlu detalicznego oraz hurtowego mieli największy udział procentowy w ilości dłużników (28,1 proc.). Natomiast biorąc pod uwagę wartość długu, bezkonkurencyjne okazały się przedsiębiorstwa działające w branży budownictwa;
  • Zadłużenie firm zamkniętych, zlikwidowanych bądź upadłych stanowi aż 35 proc. łącznego zadłużenia wystawianego na giełdach wierzytelności.

„Giełdy wierzytelności, mimo wieloletniej obecności na rynku, dopiero niedawno zyskały na popularności. Miał na to wpływ przede wszystkim rozwój nowoczesnych narzędzi internetowych. Raport przygotowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Big Consulting Sp. z o.o. pozwala w łatwy sposób zobrazować dynamiczny rozwój giełd wierzytelności na polskim rynku.”– komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.