Jak sama nazwa wskazuje, przedłużenie pożyczki polega na tym, że pożyczkobiorca otrzymuje bonus w postaci dodatkowego okresu na spłatę zadłużenia. Zwykle firmy działające w sektorze pozabankowym są skore dać 7, 14 lub nawet 30 dni na ostateczne uregulowanie należności. Pozwala to wybrać na nowo dogodną datę oddania zobowiązania, odpowiadającą twojej sytuacji materialnej. Taką wersję odroczenia zwrotu tzw. chwilówki otrzymasz będąc klientem Filarum, Vivus czy NetCredit. Przy trudnościach z terminową spłatą pożyczki online w Ekspres Kasa lub Ofin.pl można przedłużyć okres zwrotu pożyczki wyłącznie na okres równy temu, na jaki została ona zaciągnięta. Przykładowo, jeśli było to 15 dni, odroczenie jest możliwe dokładnie na taki sam czas. W obu firmach pożyczki zaciągnięte na 15 czy 30 dni można przedłużać maksymalnie dwa razy. Przy okresie spłaty wynoszącym 60 dni, gdzie regulowanie należności odbywa się poprzez zwrot kwoty w dwóch ratach, każdą z nich można przedłużyć tylko raz.

Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki nie taka straszna

Na korzyść odroczenia terminu wymagalności pożyczki przemawia to, że jest ona swego rodzaju buforem bezpieczeństwa przed wszczęciem przez pożyczkodawcę działań mających na celu odzyskanie pożyczonych pieniędzy. Mowa tu nie tylko o upomnieniach telefonicznych, mailowych, SMS-owych czy listownych, ale przede wszystkim o windykacji. Każda z czynności zmierzająca do tego, abyś oddał całkowitą kwotę pożyczki rodzą dodatkowe koszty. Ich wysokość firmy pożyczkowe ustalają indywidualnie. Plusem przedłużenia okresu spłaty zadłużenia jest również to, że zwalnia z odsetek karnych, naliczanych za każdy dzień zwłoki, których wysokość nie może być wyższa niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Koszty przedłużenia spłaty chwilówek nie są niskie

Koszty to również podstawowy argument przemawiający na niekorzyść odroczenia pierwotnego okresu spłaty długu. W zależności od Twojej sumienności, to rozwiązanie może rodzić koszty wyższe niż monit. Zanim więc zdecydujesz się z niego skorzystać, skalkuluj, ile dodatkowo będziesz musiał zapłacić za ten krok. Firmy pożyczkowe stosują różne kryteria ustalania wysokości opłat za przedłużenie terminu zwrotu pożyczki, np. wylicza się je na podstawie kwoty zobowiązania lub stosuje się sztywne opłaty. Z tego powodu także nie warto sięgać po opcję wydłużenia okresu na oddanie długu. Przykładowo, mimo, że potrzebujesz przesunąć termin wymagalności zobowiązania o 4 dni, to i tak będziesz musiał ponieść koszty związane z odroczeniem spłaty o 7 dni. Po stronie minusów przedłużenia czasu na zwrot zaległości należy zapisać również to, że najczęściej pożyczkodawcy wymagają dokonania przelewu opłat z tym związanych na kilka dni przed upływem terminu spłaty pożyczki wyznaczonego w umowie.

Pamiętaj, że priorytetem powinno być terminowe uregulowanie pożyczki. Tylko w naprawdę trudnych sytuacjach przedłużenie okresu spłaty będzie ostatecznym rozwiązaniem.