Co można zyskać w promocji? Do 200 zł
Do kiedy trwa promocja? Do 30 września 2021 roku

Kto weźmie udział w promocji z kartą kredytową Pekao?

Coraz rzadziej zachętą do wyboru jednego z wielu identycznych kont bankowych na rynku jest wielka promocja, nagradzająca klientów za samo otwarcie rachunku. Okazje bankowe stanowią obecnie system naczyń połączonych, gdzie stosunkowo niski bonus bazowy wynagradzany jest przez kilka promocji towarzyszących.

Właśnie na tym skorzystają nowi klienci Pekao, do których skierowana jest promocja „Zyskaj do 10% zwrotu za płatności kartą kredytową z Kontem Przekorzystnym lub Kontem Świat Premium”. Jeżeli zdecydują się na otwarcie jednego z tych rachunków do 31 marca 2021 roku, będą mieli kilka miesięcy czasu na decyzję o założeniu karty i skorzystania z moneybacku. To właśnie odpowiednia zdolność kredytowa oraz konto z I kwartału tego roku są głównymi wymaganiami tej okazji.

Jak uzyskać 200 zł moneybacku z karty kredytowej?

Uzyskanie zwrotów sięgających maksymalnie 2000 zł nie jest trudne, oczywiście jeżeli spełniony zostanie podstawowy warunek założenia jednego z premiowanych kont osobistych. Nieodzwone będzie również przejrzenie oferty kart kredytowych w Pekao, wśród których znajduje się chociażby Karta Elastyczna, zwalniająca z comiesięcznych opłat po dokonaniu 1 dowolnej transakcji w miesiącu.

Aby mieć szansę na moneyback, należy:

  1. Do 30.09.2021 r. podpisać umowę o dowolną kartę kredytową Mastercard wystawianą przez Pekao.
  2. W każdym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po dniu zawarcia umowy wykonać co najmniej 1 transakcję kartą w internecie lub punkcie stacjonarnym.
  3. Przez trzy miesiące wydać 2000 zł na transakcje objęte moneybackiem (regulamin wyłącza m.in. zakupy w aptekach, drogeriach, sklepach z alkoholem czy kasynach).

Oczywiście jeśli uczestnikowi promocji nie uda się wydać 2000 zł, nagroda nie przepadnie, jednak 10% od danej kwoty będzie odpowiednio mniejsze. Zwolniony z podatku zwrot trafi na konto do końca miesiąca nastepującego po tym, w którym spełnione zostały warunki promocji.

Pekao jasno wskazuje dodatkowe promocje

Promocje, z którymi można i warto łączyć moneyback z karty kredytowej, są wyszczególnione już w regulaminie akcji. Świadczy to o fakcie, że bank doskonale zdaje sobie sprawę ze współzależności między poszczególnymi okazji z I kwartału 2021 roku. Pekao samo zachęca więc klientów do korzystania z promocji:

  1. „Zyskaj do 10% zwrotu za płatności kartą z Kontem Przekorzystnym lub Kontem Świat Premium”, gdzie odzyskuje się do 100 zł za płatności,
  2. na dodatkowy rachunek dla dziecka, które otrzyma 50 zł za korzystanie z PeoPay Kids,
  3. programu poleceń kont Pekao o nazwie „Polecam Przekorzystnie”.

Osoba, która założy do końca marca konto sobie i dziecku, a dodatkowo wyrobi kartę kredytową i będzie korzystała z niej przez 3 miesiące, otrzyma zatem 350 zł. Dla klientów potrafiących korzystać z okresu bezodsetkowego jest to naprawdę kusząca opcja.