Czym są pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) będą działały na podobnych zasadach jak otwarte fundusze emerytalne. PPK mają funkcjonować w ramach III filaru emerytalnego. Będą na nich gromadzone comiesięczne składki opłacane przez pracowników i pracodawców. Szacuje się, że z dodatkowych oszczędności skorzysta 11 mln Polaków.

Projekt nowej reformy emerytalnej był szeroko konsultowany społecznie. Między innymi dlatego pierwotny plan wdrożenia ustawy na początku 2019 roku uległ weryfikacji. Minister finansów Teresa Czerwińska zapowiada powstanie pracowniczych planów kapitałowych 1 lipca 2019 roku.

Czy PPK są obowiązkowe?

Z perspektywy pracowniczej PPK nie będą obowiązkowe. Jednak zapisani do nich zostaniemy wszyscy. Odbędzie się to automatycznie, kiedy wejdzie w życie nowa ustawa. Jednak nie oznacza to, że musimy zostać i oszczędzać w ramach programu.

  • W każdej chwili możemy zrezygnować z PPK.
  • Rezygnacja nie oznacza braku możliwości oszczędzania w ramach pracowniczych planów w przyszłości.
  • Projekt nowej ustawy zakłada jednak, że nawet po rezygnacji raz na 4 lata będziemy musieli potwierdzać naszą deklarację.

Inaczej sprawa wygląda dla pracodawców. Przedsiębiorcy będą musieli stworzyć pracownicze plany kapitałowe i wybrać towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), które będzie zarządzać pieniędzmi. Firmy będą przystępowały do programu PPK stopniowo. Pracownicze plany kapitałowe zgodnie z nowym projektem ustawy mają pojawić się:

  • od 1 stycznia 2019 roku w firmach zatrudniających co najmniej 250 osób,
  • od 1 lipca 2019 roku w firmach zatrudniających co najmniej 50 osób,
  • od 1 stycznia 2020 roku w firmach zatrudniających co najmniej 20 osób,
  • od 1 lipca 2020 roku w firmach zatrudniających co najmniej 1 osobę.

Jak oszczędzać na emeryturę z pracowniczymi planami kapitałowymi?

Na jakich zasadach będą gromadzone oszczędności w ramach pracowniczych planów kapitałowych? Składkę będą opłacały 3 podmioty:

  • pracownik,
  • pracodawca,
  • Skarb Państwa.

Składki pracowników

Podstawowa składka przeznaczana przez pracownika na PPK to 2 proc. od pensji brutto. Wyjątkiem są osoby, które zarabiają mniej niż 2100 zł brutto, czyli mniej niż płaca minimalna za 2018 rok. Oni mogą odprowadzać co miesiąc niższą składkę. Dolny próg wynosi 0,5 proc. miesięcznego wynagrodzenia.

Składki pracodawców na PPK

Minimalna składa pracodawcy to 1,5 proc. Istnieje jednak możliwość podwyższenia jej o kolejne 2,5 proc. wypłaty brutto. Łączna maksymalna składka od pracownika i pracodawcy nie może przekroczyć 8 proc.

Ile do pracowniczych planów kapitałowych dołoży państwo?

Rząd również planuje wspierać obywateli. Jednorazowo po dołączeniu do programu państwo dopłaci do składek 250 zł. Później co roku będzie dofinansowywało PPK kwotą 240 zł na każdego pracownika. Jednak te pieniądze staną się nasze jedynie w przypadku, gdy doczekamy z wypłatą środków do 60 roku życia.

Środki, które trafią do pracowniczych planów kapitałowych, będą lokowane w przynajmniej czterech funduszach inwestycyjnych. Podczas dysponowania pieniędzmi, zarządzające nimi towarzystwa funduszy inwestycyjnych, muszą brać pod uwagę nasz wiek. Jeśli mają do czynienia z młodszymi osobami, mogą inwestować w bardziej ryzykowne instrumenty, np. lokując środki w akcje. Jednak dla starszych osób wybierana będzie bardziej konserwatywna ścieżka – raczej inwestowane w obligacje (również obligacje korporacyjne), które dają mniejszy, ale pewny zysk.

Czy ze środków na dodatkową emeryturę można skorzystać wcześniej?

Z sięganiem po pieniądze gromadzone w pracowniczych planach kapitałowych najkorzystniej poczekać do ukończenia 60 roku życia. Wówczas możemy wypłacić jednorazowo 25 proc. wszystkich środków. Reszta będzie wpływała na konto przez kolejnych 10 lat. W tym wariancie unikniemy podatku Belki. Jeśli zawnioskujemy o jednorazową wypłatę wszystkich środków, odprowadzimy 19 proc. podatku.

W dwóch sytuacjach z pieniędzy możemy skorzystać również przed 60 rokiem życia. Całą pulę środków z PPK wyciągniemy, jeśli posłuży do sfinansowania wkładu własnego przy kredycie mieszkaniowym. To jednorazowa możliwość, co więcej jest to jedynie pożyczka. Pieniądze trzeba zwrócić w ciągu maksymalnie 20 lat.

Ustawodawca przewidział wcześniejszą wypłatę również w przypadku ciężkiej choroby (własnej lub najbliższej rodziny). Możecie wówczas pobrać 25 proc. uzbieranych pieniędzy. Wypłaty nie trzeba oddawać. Co ważne, pieniędzy z pracowniczych planów kapitałowych nie może zająć komornik. Wyjątkiem są jednak roszczenia alimentacyjne.

PPK a otwarte fundusze emerytalne?

Obecny system emerytalny w Polsce opiera się na trzech filarach. Składka emerytalna, która wynosi 19,52 proc., przekazywana jest do dwóch filarów. Dodatkowo można odkładać środki w ramach trzeciego, np. będąc uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Nowe pracownicze plany kapitałowe, jako dobrowolne, też będą funkcjonowały w trzecim filarze.

Rząd przekonuje, że PPK nie powtórzą losu OFE z 2014 roku, kiedy to Skarb Państwa przejął ponad połowę środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. W tym celu w nowym projekcie ustawy pojawił się zapis, który jednoznacznie mówi o prywatnym charakterze składek pracodawcy i pracownika. Państwo nie będzie więc mogło potraktować tych pieniędzy jak publicznych, co zrobił rząd w 2014 roku, sięgając po kapitał z OFE. W ustawie o PPK pojawił się też zapis, który uściśla, że państwowe dopłaty staną się prywatne, dopiero jak ukończymy 60 rok życia.

Pożyczki dla emerytów – gdzie szukać dodatkowej gotówki?

Jak reforma wpłynie na sytuację emerytów, nie dowiemy się prędko. Aktualne świadczenia często nie starczą, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego. Mimo niskich dochodów emeryci są jednak solidni, jeżeli chodzi o regulowanie zobowiązań. Płaca terminowo rachunki, ale też spłacają na czas kredyty i pożyczki. Mimo to banki często ze względu na wiek i niskie dochody odrzucają wnioski kredytowe emerytów. Bardziej liberalne podejście mają firmy z pożyczkami online.

Pożyczki dla emerytów można dostać w następujących instytucjach:

Firma nie posiada górnego limitu wiekowego. O pożyczkę w MoneyMan może wnioskować każdy kto ukończył 18 rok życia, posiada aktywny numer telefonu komórkowego i konto w banku i adres e-mail. Za pierwszym razem pożyczycie maksymalnie 1500 zł, które oddacie po dwóch miesiącach w dwóch równych ratach. Pierwsza pożyczka jest darmowa.

Weź pożyczkę w MoneyMan

Ten pożyczkodawca udziela chwilówek osobom, które nie przekroczyły 75 roku życia. Za pierwszym razem w firmie pożyczycie do 3000 zł i nie poniesiecie żadnych dodatkowych kosztów.

Weź pożyczkę w Kuki.pl

Ta firma ustaliła górną granicę wiekową na 73 lata. Jak w większości firm, pierwsza pożyczka jest za darmo, a jej maksymalna wysokość wynosi 3000 zł. Przy kolejnych pożyczkach limit wzrasta. Najwyższa dostępna w Smart Pożyczka to 7000 zł.

Weź pożyczkę w Smart Pożyczka

W Credissimo możemy wziąć zarówno chwilówkę, jak i pożyczkę ratalną. Jednym z podstawowych warunków do spełnienia jest ukończenie 21 roku życia. W ramach chwilówki maksymalna dostępna kwota to 3000 zł. Wybierając pożyczkę na raty, możemy otrzymać do 5000 zł.

Weź pożyczkę w Credissimo