Gdy złożymy wniosek o kredyt w banku, a po analizie naszej zdolności kredytowej okaże się, że jest ona zbyt niska do zaciągnięcia zobowiązania, wówczas bank jest skory wypłacić nam środki, o ile zadbamy o odpowiednie zabezpieczenie. W takich sytuacjach instytucja finansowa najczęściej warunkuje wydanie pozytywnej decyzji od tego, czy uda nam się znaleźć poręczyciela. To osoba, która zobowiąże się, że w sytuacji, gdy będziemy mieć problemy z terminową spłatą kredytu, to ona weźmie na siebie obowiązek wywiązania się z umowy. Może to być członek rodziny, znajomy itp. Poręczenie może mieć też formę weksla, np. weksla in blanco. W ten sposób bank zabezpiecza swoje interesy, a konkretnie zmniejsza ryzyko, że powierzone nam pieniądze, z racji problemów finansowych, które spotkały nas w trakcie okresu spłaty, z powrotem do niego wrócą. Oczywiście, powiększone o ustawowe odsetki, prowizję, ubezpieczenie i inne opłaty. Inną formą zabezpieczenia spłaty zobowiązania finansowego jest zastaw. Ustanawia się go np. na nieruchomości, samochodzie.

Pożyczki bez zastawów czy poręczeń

W przypadku firm niebankowych nie stosuje się praktyk mających na celu zabezpieczenie udzielenia pożyczki poprzez oddanie czegoś w zastaw lub uzyskanie poręczenia. A przynajmniej nie w tych, które działają zgodnie z przepisami prawa, czyli mówiąc prościej nie są parabankami lub lombardami. Brak możliwości ustawienia zabezpieczenia w przypadku zaciągania pożyczki wynika z tego, że firmy pożyczkowe nie są objęte Prawem bankowym, a działalność prowadzą bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Przez to nie mogą gromadzić depozytów czy uzależniać wypłaty pożyczki od pozyskania żyranta czy ustanowienia zastawu na rzeczy ruchomej.

Przyda się zaświadczenie o dochodach

Instytucje niebankowe czerpią informacje o kliencie od niego samego (dane wpisane we wniosku o pożyczkę online), a następnie mogą je zweryfikować na kilka sposobów. Jednym z nich jest zaświadczenie o dochodach lub oświadczenie o zarobkach (klient podaje wysokość zarobków, a pożyczkodawca potwierdza tę informację np. dzwoniąc do pracodawcy wnioskującego). Inna formą potwierdzenia, że klient jest w stanie spłacić pożyczkę ratalną w terminie, jest wyciąg z konta osobistego. Poza tym firma pozabankowa sprawdza potencjalnego pożyczkobiorcę w rejestrach biur informacji gospodarczej pod kątem tego, jak radzi sobie z regulowaniem innym zobowiązań finansowych wobec banków, innych instytucji finansowych lub podmiotów handlowo-usługowych. Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw branża pożyczkowa będzie też objęta koniecznością wymiany informacji o swoich klientach z bankami.