KPF jest organizacją samorządową, powołaną do życia w 1999 roku, która reprezentuje podmioty z rynku finansowego, w tym banki, pośredników, doradców finansowych, pożyczkodawców, ubezpieczycieli oraz inne instytucje zajmujące się finansami. Misją organizacji jest zbudowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. KPF posiada rozległą wiedze o rynku finansowym, która opiera się na analizach oraz badaniach rynków finansowych w Polsce i za granicą. Promuje profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Rozpowszechnia informacje oraz najnowsze wiadomości na temat rynku finansowego oraz współtworzy wiarygodny wizerunek firm współpracujących z nim. KPF zapoczątkowała także cykl wydawniczy, znany jako Biblioteka Kongresu Consumer Finance, w którym wydano już wiele ważnych raportów, wspierających działalność KPF w obszarze legislacji i promocji wizerunku reprezentowanych przez KPF sektorów. Organizacja jest również pomysłodawcą licznych kongresów, projektów badawczych oraz ekspertyz. Raporty publikowane przez Konferencje Przedsiębiorstw Finansowych zawierają rzeczywiste, twarde dane, które mają dużą wartość merytoryczną i rynkową oraz są wysoko oceniane przez Kancelarię Premiera, NBP, a także KNF. Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych reprezentuje interesy sektora finansowego wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, osiągając założone cele poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu. KPF upowszechnia wiedzę na temat rynku finansowego, współtworząc wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Jakie są zalety współpracy?

Pozyczkaportal.pl to nowoczesna porównywarka pożyczek online, która zawiera informacje o wszystkich najlepszych firmach udzielających pożyczek pozabankowych. Pozwala ona, dzięki prostemu mechanizmowi, wybrać ofertę najbardziej pasującą do naszych potrzeb. Wystarczy wybrać kwotę i okres spłaty pożyczki a dostaniemy dopasowaną do naszych oczekiwań listę ofert dostępnych na rynku. Członkostwo w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych otworzy przed Pozyczkaportal.pl  nowe możliwości i przede wszystkim kontakty. Uzyskanie certyfikatu zgodności praktyk biznesowych z dobrymi praktykami wydawanego przez Komisję Etyki przy KPF jest pozytywnym wyróżnieniem dla każdego podmiotu z rynku finansowego. Dla Pozyczkaportal będzie to dobrym początkiem w nawiązywaniu relacji partnerskich z innymi wpływowi instytucjami finansowymi oraz opiniotwórczymi. Pozwoli to także brać aktywny udział w sprawach legislacyjnych, w których KPF występuje jako niezależna strona społeczna.

Pozytywne skutki działań KPF

Wieloletnia działalność Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych potwierdza jak ważny wpływ wywiera działalność organizacji samorządowej na rynku usług finansowych. Wysokie standardy, które promują członkowie KPF-u wzmacniają ten rynek oraz poszerzają oddziaływanie Dobrych Praktyk na przedsiębiorców z coraz nowych sektorów.