Czym jest ALI?

ALI to indeks, do którego przygotowania wykorzystuje się informacje udostępniane przez takie instytucje jak Eurostat, Europejski Bank Centralny czy banki centralne państw spoza strefy euro. Indeks przyjmuje wartości w skali od 0 do 10. Indeks przyjmuje wyższe wartości w krajach, gdzie zjawisko luki kredytowej jest wysokie oraz istnieje niewielkie prawdopodobieństwo uzyskania kredytu przez konsumenta. Innymi słowy – indeks przyjmuje wysokie wartości w państwach, w których kredyty mogą zostać zastąpione alternatywnymi pożyczkami, a tym samym zwiększyć wartość tego rynku. Na rynku brakuje obecnie innych oficjalnych wskaźników branżowych, dlatego też zadaniem Indeksu Alternatywnego Pożyczania jest mierzenie kondycji oraz perspektyw rozwoju sektora pożyczek.

„Rynek alternatywnych pożyczek w Europie notuje spektakularne wzrosty od roku 2008, gdy w następstwie kryzysu finansowego banki stały się bardziej restrykcyjne w swojej polityce kredytowej. Mimo to, Europejski Bank Centralny nie zdradza intencji by ściślej monitorować jego rozwój”– komentuje Jevgenijs Kazanins, prezes platformy TWINO.

Polska na dobrej drodze do rozwoju pożyczek

Według Indeksu Alternatywnego Pożyczania, kraje wykazujące największy potencjał do rozwoju sektora pożyczek alternatywnych to Węgry, Słowenia, Polska, Łotwa, Rumunia, Grecja oraz Irlandia. Indeks w tych krajach wynosi od 5,1 do 10. Kraje o najniższych wartościach (od 0 do 3,9), które wykazują w tym momencie najwyższą efektywność rynku pożyczkowego, a tym samym – mają najmniejsze szanse na rozwój – to Francja, Niemcy, Holandia, Austria, Finlandia i Szwecja.

Inne obiecujące kraje

Kraje z potencjałem do rozwoju sektora pożyczek alternatywnych porównano również pod względem skali istniejącego już rynku pożyczek oraz otoczenia rynkowego. Biorąc pod uwagę te wartości, na najwyższych miejscach uplasowały się: Polska, Grecja i Irlandia, w dalszej kolejności Węgry, Słowenia, Łotwa i Rumunia. Ze względu na dużą skalę istniejącego już rynku pożyczkowego (ponad 500 mld euro), pozostałymi krajami o wysokim potencjale są Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania, ze średnimi wynikami w ALI od 4 do 5.

W ostatnich latach (2012-2016) w krajach Europy wzrósł również współczynnik luki kredytowej (o 12pp.) co oznacza, że prognozy na rozwój sektora alternatywnych pożyczek są pozytywne. Pod koniec III kwartału 2016 roku wskaźnik ten osiągnął skalę 410 miliardów euro.

Inne formy finansowania

W krajach europejskich widoczne jest także zróżnicowanie pod względem dostępności różnych form finansowania. Analizując wyniki ALI można zauważyć, że poziom finansowania dla firm i gospodarstw domowych jest różnorodny. Przykładowo w Wielkiej Brytanii indeks ALI jest znacznie wyższy w przypadku pożyczek korporacyjnych, niż pożyczek dla gospodarstw domowych. Oznacza to, że wyższy potencjał na tym rynku mają pożyczki dedykowane firmom, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Odwrotna sytuacja panuje we Włoszech, Holandii czy Estonii, gdzie indeksy są niższe w przypadku pożyczek korporacyjnych, o co najmniej 2 punkty w porównaniu do pożyczek konsumenckich.

„Alternatywne pożyczki wykazują duży potencjał do rozwoju – zarówno jeśli chodzi o finansowanie dla firm, jak i klientów prywatnych. Nas, jako przedstawicieli branży, szczególnie cieszy fakt, że rozwój ten widać szczególnie w Polsce. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć, że poziom zaufania i zainteresowania pożyczkami znacznie wzrósł. To oznacza, że mamy coraz więcej świadomych konsumentów, którzy szukają alternatywnych form zasilenia portfela.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.