Malejąca liczba zadłużonych

Z raportu wynika, że w 2015 roku popadanie w długi zdeklarowało 5% badanych, w 2008r taką sytuację komunikowało 9,6%. Czynnikiem wpływającym na zmniejszenie liczby Polaków wpadających w zadłużenia jest poprawa sytuacji gospodarczej kraju. Dzięki terminowemu spłacaniu zobowiązań i rozsądnemu dobieraniu wysokości pożyczki do okresu spłaty rzadziej borykamy się z problemami finansowymi.

Odsetek gospodarstw domowych, które deklarują wpadanie w długi

Profil najbardziej zadłużonych

Na podstawie zebranych informacji KNF scharakteryzował profil rodzin, które najczęściej wpadają w długi. W głównej mierze są to osoby zamieszkujące wsie. Dochód w takim gospodarstwie nie przekracza 550zł na osobę. Głową rodziny jest pracownik fizyczny, między 30 – 49 rokiem życia deklarujący wykształcenie średnie, w odróżnieniu od sytuacji z 2008r, kiedy to najczęściej wskazywano wykształcenie zawodowe. Jednakże, jak wynika z raportu, zjawisko nadmiernego zadłużenia występuje głównie w gospodarstwach domowych, które jako podstawowe źródło utrzymania wskazują rentę lub emeryturę. Zdaniem specjalistów problem utraty płynności finansowej będzie się zmniejszał. W ciągu ostatniego roku zaobserwowany został spadek procentowy w zakresie nadmiernego zadłużenia – w 2014r. było to 11,1% gospodarstw domowych, a w 2015r. już tylko 9,2%.

Profil gospodarstw domowych wpadających w długi

Pożyczki dostosowane do możliwości finansowych

Prawie 7% mniej niż w 2008r. respondentów deklaruje, że ma do spłacenia pożyczek poniżej 1 000zł. Większy odsetek Polaków bo, aż 44% przyznaje, że spłaca pożyczkę ratalnąkredyt lub chwilówkę w wysokości 1 000 – 10 000zł. Jest to jednak o 9,2% mniej osób niż siedem lat temu. Dane te odzwierciedlają fakt, że Polacy ostrożnie podchodzą do tematu zaciągania zobowiązań. Jak czytamy w raporcie „jedno na trzy gospodarstwa domowe, posiadające kredyty lub pożyczki co miesiąc spłaca między 200 zł a 500zl”,jest to więc przykład na to, że biorąc pożyczkę staramy się jak najrozsądniej dopasować wysokość miesięcznej raty do swoich możliwości.

Miesięczna wysokość spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w instytucjach finansowych