Zaufanie stale rośnie

Badanie przeprowadzone przez Kantar TNS pokazuje, że wskaźnik zaufania stale rośnie dla wszystkich podmiotów objętych badaniem, jednak wzrost ten jest najszybszy w przypadku firm pożyczkowych. W przypadku banków w skali roku zaufanie zwiększyło się o 1,6 proc., Komisji Nadzoru Finansowego – o 13,5 proc., Otwartych Funduszy Emerytalnych – 20 proc. , natomiast w przypadku SKOK-ów o ponad 40 proc. Instytucje pożyczkowe w ciągu roku zwiększyły swoje zaufanie aż o 54 proc.

budowa wiarygodności

Co przemawia za tym, że 17 proc. zaufanie Polaków do firm pożyczkowych to duży sukces? Niepodważalnie za tak dużym skokiem zaufania stoi ciężka praca sektora pożyczkowego, dla którego budowanie wiarygodności i rzetelności od zawsze było dużym wyzwaniem. Obecny wskaźnik zaufania do instytucji pożyczkowych znajduje się na tym samym poziomie co poziom wiarygodności SKOK-ów w ubiegłym roku, które – warto podkreślić – od początku ich istnienia są podmiotami licencjonowanymi i nadzorowanymi.

Malejąca liczba skarg

O zaufaniu Polaków do sektora finansowego świadczą również dane ze sprawozdania Rzecznika Finansowego za rok 2016. Z badań wynika, że na 3723 skargi dotyczące całego sektora finansowego jedynie 210 dotyczyło instytucji pożyczkowych. To tylko 5,6 proc. udział w całości skarg, przy czym należy pamiętać, że klientami firm pożyczkowych jest rocznie prawie 3 mln osób.

Coraz mniej osób deklarujących brak zaufania

Kolejnym faktem przemawiającym za tezą o rosnącym zaufaniu do firm pożyczkowych jest spadający o prawie 7 proc. odsetek osób, które deklarują „brak zaufania”, natomiast odsetek osób niezdecydowanych wynosi jedynie 8 proc. Warto też podkreślić, że spośród 13 badanych kategorii podmiotów finansowych, odsetek osób deklarujących „brak zaufania” spadł tylko w dwóch przypadkach – jednym z nich są właśnie firmy pożyczkowe.

Ustawy regulują rynek

Do tej pory brakowało w Polsce ustaw, które skutecznie regulowałyby rynek pożyczek pozabankowych. Sytuacja ta zmieniła się w marcu 2016 roku, kiedy to w życie wprowadzono przepisy ograniczające koszty kredytu oraz nałożyły na firmy pożyczkowe nowe wymogi organizacyjne. Kolejna z ustaw powołująca Rzecznika Finansowego nałożyła na instytucje pożyczkowe nałożono wymogi informacyjne, natomiast ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych obciążyła je tzw. „podatkiem bankowym”. Niedługo w życie wejdzie również ustawa o kredycie hipotecznym. Ma ona za zadanie ograniczyć możliwość udzielania kredytów hipotecznych tylko przez banki i SKOK-i. Co najważniejsze, ustawa wprowadzi również publiczny Rejestr Instytucji Pożyczkowych przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Co zrobić, by zaufanie rosło?

Zaufanie jest dla podmiotów sektora finansowego kapitałem, nad którego pomnażaniem należy stale pracować. Związek Firm Pożyczkowych za cel założyło sobie osiągnięcie zaufania Polaków do sektora pożyczkowego na poziomie nie niższym niż średnia dla wszystkich innych badanych podmiotów rynku finansowego.

„Sądzę, że dynamiczny wzrost zaufania Polaków do sektora finansowego wynika między innymi z wprowadzenia ustawy marcowej w 2016 roku, która skutecznie uregulowała rynek pożyczkowy w Polsce, ale też samoregulacje wśród pożyczkodawców. Budowanie tej wiarygodności powinno być nadrzędnym celem wszystkich przedstawicieli sektora pozabankowego. Jak tego dokonać? Myślę, że kluczowa jest tutaj współpraca całego sektora nad budowaniem i rozwojem tej części rynku, ale też spójne działania w interesie konsumentów i polityka firm, zgodna z obowiązującymi normami prawnymi.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.