Klienci banków mają swoje zdanie

Bardzo ważne w tej sprawie jest zdanie samych adresatów usług bankowych. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych i ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przeprowadziły badania, które miały odzwierciedlić opinię Polaków na ten temat . Jak się okazuje, wybór kredytu wcale nie jest łatwy. Ponad 85 proc. ankietowanych deklaruje, że ma z tym trudności i właśnie dlatego aż 76 proc. z nich chętnie skorzystałoby z profesjonalnej pomocy. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na usługi pośrednictwa finansowego.

Co więcej, wśród osób spłacających obecnie kredyty, 43 proc. deklaruje, że korzystało z usług pośrednika kredytowego. Jeśli chodzi o osoby, które planują wzięcie zobowiązania finansowego tego rodzaju, 64 proc. uwzględnia skorzystanie z profesjonalnej porady. Wprowadzenie proponowanych zmian sprawi, że wielu klientów nie będzie mogło pozwolić sobie na opłacanie doradztwa.

Polacy mają swój stosunek do proponowanych zmian

W trakcie badania pojawiły się pytania dotyczące stosunku respondentów do nowelizacji, o których jest obecnie głośno. Zdecydowana większość, czyli aż 92 proc. wypowiada się przeciw zmianom w obecnie omawianym kształcie. Zaledwie 8 proc. ankietowanych nie jest przeciw uchwaleniu nowelizacji w proponowanej formie. Wiele osób opowiada się za pośrednimi rozwiązaniami. Aż 36 proc. ankietowanych chciałoby pozostawienia obecnego systemu wynagradzania, któremu towarzyszyłaby dokładna kontrola pracy pośredników. Bardzo istotny głos stanowią badani, którzy popierają wprowadzenie zarówno bezpłatnych, jak i płatnych systemów doradztwa. Chodzi tu o 56 proc., czyli ponad połowę respondentów, o których mowa.

Zapisy, jakie uzyskano w oparciu o dane z badań wskazują, że pośrednictwo i doradztwo finansowe nie jest bez znaczenia dla klientów. Wielu osobom zależy na możliwości skorzystania z tej usługi, dlatego bardzo ważne jest stworzenie dobrych warunków, które pozwolą funkcjonować określonemu modelowi.

Pośrednicy reprezentują nie tylko banki

Pośrednictwo finansowe dotyczy nie tylko sektora bankowego. Cieszy się ono uznaniem również w branży pożyczkowej. Wciąż funkcjonują pośrednicy, którzy świadczą swoje usługi w placówkach stacjonarnych, lecz muszą oni konkurować z instytucjami udzielającymi pożyczek online. Pośrednicy pomagają przy doborze oferty, jak również towarzyszą klientowi przy kolejnych krokach, które wiążą się ze składaniem wniosku. Ich usługi oznaczają dodatkowe opłaty, z którymi muszą liczyć się pożyczkobiorcy decydujący się na taką opcję.

Dla wielu klientów firm pożyczkowych nie są one bez znaczenia, przez co ich wysokość powinna być adekwatna do możliwości finansowych spłacającego. Wprowadzaniu nowelizacji powinno towarzyszyć dokładne przeanalizowanie tego, jak funkcjonują płatne oraz bezpłatne systemy pośrednictwa. Ten, który działa w branży pozabankowej może być dobrym przykładem.

„W sektorze finansowym nie brakuje ofert, które adresowane są do różnych odbiorców. Tak szeroki wybór niewątpliwie niesie ze sobą korzyści, jednak mnogość opcji ma również swoje wady. Nic więc dziwnego, że klienci czują się zagubieni i potrzebują wsparcia. Dlatego regulacje dotyczące kosztów pośrednictwa powinny być wprowadzane z uwzględnieniem dobra ich adresatów” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.