Dobra sytuacja pożyczkobiorców

Już drugi kwartał z rzędu zaobserwować możemy rosnący udział gospodarstw domowych, które bez problemów radzą sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. W ciągu zaledwie jednego kwartału wzrósł on bowiem z 58,4 proc. do 62 proc. i jest to najlepszy wynik w całej historii badań, które prowadzone są na polskim rynku już od 9 lat.
Deklaracja gospodarstw domowych dotycząca bieżącej obsługi ich zobowiązań finansowych
Z pewnością na rosnący odsetek bezproblemowo spłacanych zobowiązań znaczący wpływ ma polepszająca się sytuacja gospodarcza naszego kraju. Nie bez znaczenia jest również edukacja finansowa, która prowadzi do rosnącej świadomość Polaków w zakresie zaciągania pożyczek. Coraz częściej zanim wypełnimy wniosek pożyczkowy analizujemy swój budżet. Pożyczki dostosowujemy do swoich możliwości finansowych, świadomie decydujemy o formie spłaty zobowiązania – czy wystarczy nam szybka chwilówka, którą spłaca się jednorazowo w całości czy też pożyczka ratalna. W związku z tym spłata zaciąganych zobowiązań nie jest już tak dużym obciążeniem dla domowego budżetu.

Pozytywna wizja przyszłości

Wzrostowi o prawie 4 punkty proc. uległ również odsetek gospodarstw domowych deklarujących, iż w najbliżej przyszłości nie przewidują problemów związanych ze spłatą zobowiązań. Jeszcze trzy miesiące temu odsetek ankietowanych, którzy nie spodziewali się kłopotów finansowych wynosił 44 proc., obecnie urósł aż do 48,8 proc. Poprawa ta jest jak widać procesem ciągłym. Wynik poprzedniego kwartału (44proc.) był uważany przez specjalistów za bardzo dobry, a obecny wzrost jest najwyższy w całej historii badania. Pozytywne wizje przyszłości deklarowane przez Polaków są dobrym sygnałem dla rynku finansowego. Oznacza to, iż rozwiązania oferowane przez instytucje pożyczkowe oraz banki są dostosowywane do potrzeb oraz możliwości konsumentów. W przejściowych problemach finansowych osobom korzystającym z pomocy banków oraz firm pożyczkowych udzielane są zobowiązania realne do spłaty. Widać więc, że podmioty udzielające pożyczek rzetelnie badają zdolność kredytową i dopiero na jej podstawie określają wysokość udzielanych zobowiązań.

Deklaracja gospodarstw domowych co do przebiegu przyszłej obsługi ich zobowiązań finansowych

Malejące problemy ze spłatą zobowiązań

Równocześnie obniżył się udział procentowy gospodarstw, które deklarują znaczne problemy ze spłatą posiadanych zobowiązań. Spadł on o prawie 1 proc. i obecnie wynosi 8,3 proc. Warto zaznaczyć, iż odsetek tych gospodarstw, którym sałata zobowiązania sprawia duże trudności jest najniższy od 3 lat. Zmiany te również są ważną informacją dla sektora finansowego – grupy posiadające największe problemy ze spłatą zobowiązań często nie regulują ich w terminie, co jest dosyć dużym problemem dla instytucji pożyczkowych. Pozytywnym sygnałem jest również malejący odsetek gospodarstw domowych, które w ciągu najbliższego roku przewidują duże problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Obecnie taką deklarację składa nieco ponad 6 proc. badanych.

Badania kwartalne przeprowadzane przez KPF wskazują, że sytuacja polskich gospodarstw domowych jest coraz lepsza. Wpływa na to wiele czynników, a najważniejszym jest odpowiedzialność – zarówno pożyczkodawców, którzy profesjonalnie oceniają zdolność pożyczkową swoich klientów, jak również pożyczkobiorców, którzy mając coraz większą wiedzę w zakresie finansów rozważniej dobierają oferty.