Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Realizację projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” przewidziano na lata 2016-2027. Celem przedsięwzięcia jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej przez Ministra Inwestycji i Rozwoju, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach projektu wnioskować można o jedną lub dwie niskooprocentowane pożyczki w kwocie sięgającej 500 tys. zł. Maksymalny okres spłaty to 60 miesięcy (standardowo) lub 84 miesiące (przy pożyczkach o wartości powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50 proc. wartości pożyczki). Możliwe jest także skorzystanie z sześciomiesięcznej karencji w spłacie pożyczki oraz zmiennej wysokości rat (wysokość rat spłaty pożyczki może uwzględniać sezonowy charakter działalności turystycznej). Obecnie środki z projektu pozwoliły sfinansować 150 nowych inwestycji.

O preferencyjne „Pożyczki na Rozwój Turystyki” mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP, które działają w branży turystycznej i okołoturystycznej na obszarze województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Projekty muszą być prowadzone w makroregionie Polska Wschodnia, jednak siedziby firm mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju. Pożyczki będą udzielane przez pośredników finansowych wyłonionych przez BGK w postępowaniach przetargowych. Wysokość oprocentowania pożyczek wynosi od 1,87 proc. (w przypadku nowych umów) do 2,17 proc. Wkład własny MŚP do projektu stanowić musi 20 proc. Od przedsiębiorców działających na rynku mniej niż dwa lata nie będzie wymagany wkład własny do kredytu. Na decyzję o przyznaniu pieniędzy firmy będą czekać maksymalnie miesiąc.

Cel projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”

Za realizacją projektu stoją takie instytucje jak Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego, Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundusz Wschodni sp. z o.o., Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Działdowska Agencja Rozwoju SA. Program ma wesprzeć rozwój turystyki i podnieść jakość oferowanych usług. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na przedsięwzięcia związane m.in. z:

 • zakwaterowaniem,
 • działalnością usługową związaną z wyżywieniem,
 • transportem morskim i przybrzeżnym pasażerskim,
 • transportem wodnym śródlądowym pasażerskim,
 • transportem lotniczym pasażerskim,
 • działalnością usługową wspomagającą transport lotniczy,
 • wynajmem i dzierżawą samochodów osobowych i furgonetek,
 • wypożyczaniem i dzierżawą sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • działalnością związaną z turystyką,
 • opieką zdrowotną,
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałą działalnością związaną z kulturą,
 • działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną,
 • fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi,
 • działalnością usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej,
 • handlem detalicznym,
 • rybołówstwem w wodach śródlądowych,
 • produkcją lodów,
 • produkcją artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
 • produkcją pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 • produkcją wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
 • pozostałą produkcją wyrobów,
 • działalnością w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • inną działalnością związaną w turystyką.

Celem projektu jest także pomoc małym firmom, które zyskują coraz więcej klientów m.in. dzięki rosnącej popularności pożyczek na wakacje. Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją działalność, będą mogli liczyć na doradztwo inwestycyjne i pomoc w złożeniu wniosków pożyczkowych. Dodatkowo pożyczki udzielane są na jednolitych i wyjątkowo korzystnych warunkach. Wprowadzenie niższego oprocentowania i zmiennej wysokości spłat rat spowodowało widoczny wzrost zainteresowania projektem. Tylko w ciągu ostatnich pięciu miesięcy pośrednicy finansowi udzielili aż 50 pożyczek spośród 150 dotychczas przyznanych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju szacuje, że wiosną wyniki będą jeszcze lepsze.