Skutki podwyżki podatku bankowego, a także bankowa pomoc frankowiczom powodują nagły wzrost opłat dla klientów. Banki podwyższyły opłaty za większość usług między innymi za prowadzenie konta, więcej zapłacimy również za karty płatnicze, podwyżce uległy marże kredytów. Obniżone natomiast zostały oprocentowania lokat. W tych okolicznościach wiele osób zastanawia się nad likwidacją konta lub jego przeniesieniem.

Zmiana konta na tańsze

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych banki są zobowiązane do informowania klientów o zmianach w cennikach z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, jeśli klient nie zgadza się na owe zmiany wówczas przysługuje mu prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Choć większość banków zawiera z klientami umowy bezterminowe, które umożliwiają nam złożenie wypowiedzenia w każdym momencie, to niektóre banki starając się utrzymać klientów, oferowały umowy terminowe w zamian za gadżet np. tablet, czytnik e-book, lub smartfon. Warto wiedzieć, że jeśli skorzystaliśmy właśnie z takiej oferty i podpisaliśmy umowę terminową również mamy możliwość jej zerwania. Musi być jednak spełniony podstawowy warunek, a mianowicie podwyżki opłat nie wynikają z nowelizacji przepisów prawa, a są jedynie wewnętrzną decyzją banku. Jeśli więc bank w którym prowadzimy konto zdecydował się na drastyczną podwyżkę opłat, na którą się nie godzimy wówczas możemy poszukać korzystniejszej oferty w innym banku, a w obecnym wypowiedzieć umowę. Warto jednak przed podjęciem radykalnych decyzji o zmianie banku zwrócić uwagę czy w treści zawartej umowy nie znajduje się zapis, iż niskie opłaty za prowadzenie konta są jedynie promocją aktywną przez określony czas. Pamiętajmy, że jeśli podpisaliśmy taką umowę wówczas świadomie zgodziliśmy się na zawarte w niej podpunkty i wypowiedzenie umowy bez konsekwencji nie będzie możliwe.

Aktywne korzystanie z kart płatniczych

Wiele banków nakłada opłaty wyłącznie na klientów, którzy posiadając konto bankowe wraz z kartą płatniczą natomiast nie korzystają z nich aktywnie. Warto więc sprawdzić jaka kwota transakcji bezgotówkowych może zwolnić nas z opłaty za konto. Być może unikniemy opłat jeśli zamiast wypłacać środki z bankomatu, zaczniemy częściej płacić kartą za codzienne zakupy.

Zmiana banku bez zmiany w regulaminie

Warto mieć na uwadze, iż natychmiastowa rezygnacja z prowadzenia konta, może być zrealizowana wyłącznie w wyniku zmiany przez bank regulaminu lub warunków umowy. W przypadku, gdy po prostu chcemy zmienić bank – możemy spodziewać się, że okres wypowiedzenie umowy i zamknięcia konta oraz wszelkich przypisanych do niego usług może trwać nawet do miesiąca. W tym czasie wszystkie opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem. W takiej sytuacji warto skontaktować się z bankiem w celu ustalenia sposobu płatności za ostatni miesiąc – czy powinniśmy środki na poczet tych opłat pozostać na koncie, czy istnieje inna forma ostatecznego rozliczenia się z bankiem. Pamiętajmy, że niedopilnowanie tej kwestii może poskutkować trafieniem na listę dłużników i kontaktem działu windykacji.

Zmiana banku, w którym mamy konto wydawać by się mogła niezwykle uciążliwa, jednak są to wyłącznie pozory. Wystarczy wybrać korzystna dla siebie ofertę, następnie skontaktować się z nowym bankiem, który z pewnością poinstruuje nas w jaki sposób możemy przenieść swoje konto. Bankom zależy na nowych klientach więc przejmują większość formalności związanych z całą procedurą, do tego stopnia, że wysyłają nawet pisma do wskazanych przez nas instytucji z informacjami o zmianie – do urzędów oraz do pracodawców. Jeśli więc nowe warunki prowadzenia konta nam nie odpowiadają możemy szybko i sprawnie zmienić bank na inny.