Dwa istotne wydarzenia

Bardzo istotnym aspektem wydarzenia było to, że odbywało się ono w tym samym czasie, co V edycja BIG DATA: Think Big CEE Congress. Wspólny panel inauguracyjny nakreślił cele obu spotkań i dał uczestnikom zarys tego, jakie kwestie będą poruszone w ciągu dwóch dni trwania wydarzenia. Wprowadzono wątek wpływu informacji z zakresu systemu BIG DATA na rozwój branży FinTech. Początek dyskusji w ramach panelu otwierającego FinTech Digital Congress CEE dotyczył obecnego stanu, jak również kierunku dalszego rozwoju technologii finansów w Polsce.

Interesujące tematy

Poruszono istotne tematy, które wiązały się z tradycyjnym sektorem bankowości i tym, jak adaptuje przemiany związane z sektorem FinTech. W tym kontekście omówiono także wpływ przemian na klienta. Chodzi tu o konieczność dostosowania się do jego potrzeb. Nie pominięto również problemu relacji między nowoczesnymi technologiami finansów a tradycyjną bankowością. To bardzo istotne w kontekście określania dalszych dróg rozwoju branży fintechowej.

Drugi dzień kongresu upływał pod znakiem metod finansowania w branży FinTech. Poruszono zagadnienia z zakresu fundraisingu i metody crowdfunding. Oba zagadnienia cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie dziwi zatem fakt, że poświęcono im uwagę w trakcie panelu. Nie zabrakło również przedstawienia tego, jak polskie start-upy prezentują się na tle tych, które pochodzą z innych krajów europejskich.

Kongres został zwieńczony fire chatem, który dotyczył codziennego funkcjonowania przedsiębiorcy z branży digital. Wykorzystywanie tak innowacyjnej metody w celu przeprowadzenia dyskusji świadczy o tym, jak wiele zastosowań mają nowoczesne technologie.

Dynamiczny rozwój branży FinTech

W przypadku takich wydarzeń jak FinTech Digital Congress CEE, szczególnie istotne jest to, że dotyczą one wielu gałęzi rynku finansowego. Nie chodzi tu tylko o sektor bankowy i FinTech, ale również m.in. start-upy, fundusze private equity oraz szeroko rozumiany rynek kapitałowy. Mnogość dziedzin świadczy o znaczeniu branży FinTech.

„− Eksperci dostrzegają potencjał, jaki niosą ze sobą nowoczesne technologie finansowe. Jesteśmy obecnie świadkami ich dynamicznego rozwoju, który nadaje nowe znaczenie relacjom między usługodawcą a klientem. Zmiany, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, mają bowiem wpływ na usługi, z których korzystamy na co dzień. Dlatego tym bardziej warto inwestować w ten sektor” − komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.