Dzień I – regulacje, cyfryzacja i ubezpieczenia

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od części wspólnej dla XIII Banking Forum i IX Insurance Forum i panelu dyskusyjnego „Regulacje w kontekście nowych technologii i podatków”. Podczas panelu poruszono tematykę wyzwań piaskownicy regulacyjnej, MIFID-ie a ryzyku systemowym, wpływu podatku od instytucji finansowych na rozwój banków i ubezpieczycieli oraz współpracy na linii biznes – administracja. Prelegentami bloku byli: Joao Bras Jorge (Prezes Zarządu, Bank Millennium), Krzysztof Kalicki (Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska), Prof. Konrad Raczkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, DM BOŚ S.A), Andrzej Sieradz (Digital Advisor, Microsoft).

Finanse w dobie cyfryzacji

Podczas drugiego panelu „Finanse w dobie cyfryzacji” dyskutowano o tym, jak kreować nowe modele biznesowe i wyznaczać nowoczesne trendy rozwoju w oparciu o innowacyjne technologie. Mówiono też o tempie i kierunkach rozwoju technologii, zmianach wykorzystania technologii przez banki, kosztach kierunków zmian technologicznych, oczekiwaniach millenialsów, ekspresowej smartfonizacji społeczeństwa oraz sposobach dotarcia do klienta nietradycyjnego. W gronie prelegentów zasiedli m.in: Zbigniew Jagiełło (Prezes Zarządu, PKO Bank Polski), Piotr Czarnecki (Prezes Zarządu, Raiffeisen Polbank), Brunon Bartkiewicz (Prezes Zarządu, ING Bank Śląski), Małgorzata Szturmowicz (Członek Zarządu, Idea Bank), Daniel Arak (Członek Zarządu, ITMAGINATION), Norbert Biedrzycki (CEO Atos Polska, VP CEE System Intergation).

Wpływ Regulacji na Strategie Banków

Następnie miały miejsce dwa równolegle odbywające się panele. Pierwszy z nich, czyli „Wpływ Regulacji na Strategie Banków”, który odbył się w ramach XIII Banking Forum, poruszył tematy związane z kapitałem zaufania, ryzykiem conduct, MiFID II i RODO oraz nowymi regulacjami a ograniczeniami przyjętymi przez banki strategii biznesowych. Drugi panel prowadzony w ramach IX Insurance Forum: „Nowe ryzyka ubezpieczeniowe jako szansa na rozwój nowych produktów i branży ubezpieczeniowej”, zajął się przeglądem najbardziej interesujących branż jako inspiracji dla nowych produktów.

Wielka Gala i wielcy zwycięzcy

Pierwszy dzień wydarzenia zwieńczyła VI Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, podczas której niezależna Kapituła Konkursowa nagrodziła osoby, które przyczyniły się do rozwoju sektora bankowego
i ubezpieczeniowego. Nagrodzone zostały również najlepsze instytucje i rozwiązania minionego roku. Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

  • Najlepszy bank – Alior Bank
  • Najbardziej innowacyjny bank – mBank
  • Najbardziej przyjazny bank – ING Bank Śląski
  • Najciekawsza innowacja dla banku – Google za aplikację Android Pay
  • Najlepsza firma ubezpieczeniowa – ERGO Hestia
  • Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel – Ubezpieczenia Pocztowe
  • Najlepszy cyfrowy ubezpieczyciel – Compensa
  • Najciekawsza innowacja dla ubezpieczeń – Atena za Platformę Informatyczną dla Ubezpieczeń SPACE
  • Nagroda Specjalna od Kapituły Konkursowej – otrzymał Wojciech Kwaśniak

Dzień II – o trendach, millenialsach i nowych wyzwaniach

Drugi dzień Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń został podzielony na dwa równolegle odbywające się spotkania: XIII Banking Forum oraz IX Insurance Forum.

Trendy w płatnościach

Pierwszy z paneli XIII Banking Forum poświęcony był trendom w płatnościach. W temacie prelekcji postawiono tezę, iż Polska pod wieloma względami jest już liderem. Poszukiwano odpowiedzi na pytania, m.in. jak możemy skorzystać z rozwoju płatności nowej generacji, przyśpieszyć ich wzrost i utrzymać pozycję lidera w tej sferze oraz jakie zmiany czekają nas na rynku płatności. Podczas bloku dyskutowano o planowanych nowych rozwiązaniach, popularyzacji płatności elektronicznych oraz wpływie rozwoju płatności bezgotówkowych na ściągalność podatków.

Status adopcji chmury w sektorze bankowym

Kolejnym panelem był „Status adopcji chmury w sektorze bankowym”. Osoby biorące udział w dyskusji starały się odpowiedzieć na pytania: Gdzie dziś jesteśmy? Co się udało? Co jeszcze jest do zrobienia? Czy mamy już funkcjonujące wdrożenia rozwiązań chmurowych? Jeśli tak, to w jakich obszarach i jakie są ich efekty? Moderatorem był Andrzej Gibas (Dyrektor Sektora Finansowego, Microsoft), a swoimi opiniami dzielili się m.in.: Dorota Poniatowska-Mańczak (Chief Information Officer, Credit Agricole), Tomasz Motyl (Chief Innovation Officer, Alior Bank), Roman Szwed (Prezes Zarządu, Atende), Jarosław Wolak (Dyrektor Działu Prawnego, mBank), Agata Szeliga (Partner, Radca Prawny, Kancelaria SKS), Marek Zamłyński (Dyrektor Zarządzający, IDC Poland)

Nowe Pokolenie – wyzwania dla branży, produktów, kanałów dystrybucji

Drugi dzień IX Insurance Forum rozpoczął się panelem tematycznym „Nowe Pokolenie – wyzwania dla branży, produktów, kanałów dystrybucji”. Podczas dyskusji rozmawiano o pokoleniu Y i Z, generacji, która wyrosła w świecie posiadającym szeroki dostęp do informacji, o tym jak konstruować produkty i procesy ubezpieczeniowe, aby zapewnić Millenialsom poczucie stałej opieki i feedbacku oraz nowych modelach biznesowych w ubezpieczeniach. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać również opinii panelistów, którzy brali udział w dyskusji na temat „Nowych modeli operacyjnych – cyfryzacji i robotyzacji w ubezpieczeniach”. IX Insurance Forum zakończyło się panelem poświęconym przyszłości ubezpieczeń komunikacyjnych. Mówiono o roli ubezpieczeń komunikacyjnych w gospodarce oraz ich znaczeniu dla zakładów ubezpieczeń, ale też o warunkach, jakie powinny być spełnione aby ubezpieczyciele osiągali rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Podczas paneli głos zabrali m.in.: Agnieszka Wrońska (Prezes Zarządu, Link4), Rafał Cegieła (Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Majątkowych, PZU S.A.), Michał Gomowski (Prezes Zarządu, Benefia Ubezpieczenia), Radosław Kamiński (COO, Allianz), Rafał Stankiewicz (Wiceprezes Zarządu, Warta) oraz Daniel Arak (Członek Zarządu, ITMAGINATION).

„Udział w tym wydarzeniu był świetną okazją do poszerzenia wiedzy na temat sektora bankowości i ubezpieczeń w Polsce. Bogate w prelekcje i dyskusje, panele tematyczne, dostarczyły nam szerokiej wiedzy na temat najnowszych trendów finansowych, ale też cennych informacji o współczesnym kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach.” – dodaje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl