„Podejście Polaków do fintechu” to cykliczne badanie internetowe realizowane na zlecenie firmy Blue Media nieprzerwanie od 2016 roku. W tegorocznej edycji przeprowadzono ponad 1050 wywiadów mających na celu ustalić zaufanie Polaków do technologii finansowych. W badaniu wzięto pod uwagę wiek respondentów, płeć, województwo oraz wielkość miejsca zamieszkania. Jak kształtują się opinie rodaków na temat sektora fintech?

Zaufanie do fintechu rośnie

W pierwszej części raportu skupiono się na ocenie zaufania Polaków do poszczególnych instytucji. Z raportu wynika, iż największym zaufaniem rodacy obdarzają banki (73 proc.) Podobnym zaufaniem na poziomie 44-45 proc. Polacy darzą firmy telekomunikacyjne oraz technologiczne koncerny globalne takie jak Facebook, Apple oraz Google. Zaufanie do firm pożyczkowych również wzrasta rok rocznie. Wzrosło ono do 13 proc., poprawiając zeszłoroczny wynik o 4 p.p.

Zaufanie do poszczególnych instytucji sektora fintech jest na ogół większe wśród grup starszych (46-65 lat). Respondentów spytano również o kwestie najważniejsze przy wyborze usług firm finansowych i płatniczych. Jak się okazało, największe znaczenie dla konsumentów ma bezpieczeństwo usług (32 proc.) oraz zaufanie do instytucji (27 proc.). Dla 24 proc. ankietowanych nie bez znaczenia pozostaje również cena usługi.

Dystans przede wszystkim

Druga część raportu skupiła się na kwestii powierzania danych instytucjom finansowym i płatniczym. Na pytanie „Jakiemu podmiotowi udostępniłby Pan(i) dane do logowania do swojego banku?” respondenci zgodnie stwierdzili, że byłby to inny bank (33 proc.). 24 proc. respondentów zaufałoby również ulubionemu sklepowi internetowemu lub firmie telekomunikacyjnej. 19 proc. Wybrałoby operatora płatności, a 8 proc. – globalną firmę technologiczną. Żadnej z powyższych instytucji informacji nie udostępniłoby 14 proc. respondentów.

A gdyby już, to jakimi informacjami Polacy podzieliliby się najchętniej w celu uzyskania usług finansowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb? Odpowiedzi respondentów znacząco różnią się od tych udzielanych w ubiegłym roku. Wniosek jaki płynie z porównania obu edycji jest jednoznaczny: Polacy z roku na rok z coraz większym dystansem podchodzą do kwestii udzielania informacji na swój temat. W tegorocznej edycji najwięcej respondentów (29 proc. ogółu) zadeklarowało, że udostępniłoby dane o swoim wieku (w porównaniu z 44 proc. w 2017 roku), natomiast 17 proc. – miejsce zamieszkania (w porównaniu z 32 proc. w roku ubiegłym). Coraz rzadziej chcemy również dzielić się miejscem i formą zatrudnienia (spadek o 7 p.p. w porównaniu z ubiegłym rokiem).

Raporty takie jak „Podejście Polaków do fintechu” nie tylko zwiększają świadomość rodaków na temat tego, czym rzeczywiście jest sektor fintech, ale też rzucają branży nowe światło na kwestie zaufania Polaków do instytucji finansowych. To ciekawe, jak dynamicznie zmieniają się preferencje i postawy konsumentów wobec dostawców usług finansowych. Jestem ciekawy, jakie wyniki przyniesie kolejna edycja badania – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl