Split payment w Polsce

Wprowadzenie split payment ma uszczelnić system i zwiększyć ściągalność podatku VAT. Nowy sposób dokonywania płatności będzie dotyczył jedynie rozliczeń między przedsiębiorcami. Split payment w Polsce nie obejmie konsumentów detalicznych. Usługa wejdzie w życie w kwietniu 2018 roku. Będzie ona polegała na podzieleniu kwoty przelewanej za zakup jakiegoś towaru albo usługi. Płatność zostanie zaksięgowana na dwóch kontach sprzedawcy. Jedna część w wysokości ceny netto danej rzeczy wpłynie na zwykły rachunek, a druga, która będzie podatkiem od towarów i usług zasili specjalny rachunek VAT – będzie on należał do podatnika, jednak dostęp do środków na nim będzie ograniczony. Kolejnymi elementami ograniczającymi patologie w systemie podatkowym ma być jednolity plik kontrolny VAT i tzw. ustawa o STIR.

Walka z wyłudzeniami podatku VAT

W 2018 roku powołany zostanie do życia STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeń. Ma być narzędziem, które ukróci proceder wyłudzeń VAT-u. Długi podatkowe są przestępstwem – to w zasadzie jedyne wierzytelności, za które można pójść do więzienia, biorąc pożyczkę online, narażamy się na egzekucję komorniczą, ale nie na utratę wolności. Oszustwa podatkowe kosztują Skarb Państwa miliardy. STIR ma te pieniądze przywrócić budżetowi. Będzie zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową. Posłuży integracji administracji z systemami banków i SKOK-ów. KAS na podstawie danych udostępnianych przez instytucje finansowe będzie mógł analizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i wyszukiwać podmioty, wykorzystujące banki i SKOK-i do przestępstw podatkowych. W ramach ustawy o STIR administracja państwowa będzie mogła też zablokować konto przedsiębiorcy podejrzanego o przestępstwo. Pierwotnie taka blokada potrwa maksymalnie 72 godziny, jednak okres ten szef KAS będzie mógł przedłużyć do 3 miesięcy.

Zacieśnienie współpracy administracji z instytucjami finansowymi ma przynieść w 10-letniej perspektywie wpływy do budżetu w wysokości 47 mld zł. Trzeba nadmienić, że banki do tej pory też współpracowały ze strukturami państwowymi. Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązane są np. rejestrować wszystkie przelewy powyżej 15 tys. euro. Jeśli zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa bank musi zgłosić transakcję do Urzędu Skarbowego.

Podwyższony limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców

O 100 proc. wzrasta limit wysokości przychodów, do których można zastosować 50 proc. koszty ich uzyskania. Mowa o limicie dla twórców. Od 2018 roku limit przychodów wynosi więc 85 528 zł. Jeśli stworzyliście dzieło chronione prawami autorskimi, a suma waszych zarobków z tego tytułu nie przekroczyła 85 528 zł, to możecie zastosować odliczenie połowy kosztów uzyskania tego przychodu. Oznacza to, że tak naprawdę opodatkowaniu podlega tylko połowa zarobionych przez was pieniędzy.

To korzystna zmiana z perspektywy twórców. Zła wiadomość jest jednak taka, że ustawodawca uściślił grupę osób, które mogą korzystać z nowych przepisów. Lista nie uwzględnia wielu zawodów, które do tej pory korzystały z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. Szczegółowy wykaz osób upoważnionych do preferencyjnych warunków rozliczania się z fiskusem określa ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 50 proc. od podstawy odliczą sobie np.: pisarze, plastycy, muzycy, dziennikarze, aktorzy, czy niektórzy naukowcy.

Wyższa kwota wolna od podatku

Przed 2017 rokiem kwota wolna od podatku w Polsce była równa dla wszystkich i wynosiła 3091 zł. Zmiany wymusił Trybunał Konstytucyjny. W 2017 kwota została uzależniona od wysokości zarobków i osiągnęła pułap 6600 zł. W 2018 dochód od jakiego nie zapłacimy ani złotówki podatku, wynosi 8000 zł na rękę, jednak nie będzie to dotyczyło wszystkich podatników.

Jak rosnące zarobki zmniejszają kwotę wolną od podatku?

  • zarobki w przedziale 8001 – 13 000 zł – kwota wolna od podatku maleje proporcjonalnie do wysokości zarobków od 8000 do 3091 zł;
  • zarobki w przedziale 13 001 – 85 528 zł – 3091 zł wolnych od podatku;
  • zarobki w przedziale 85 529 – 127 000 zł – kwota maleje proporcjonalnie do wysokości zarobków od 3091 do 0 zł;
  • zarobki powyżej 127 000 zł – brak kwoty wolnej od podatku.

Zmianie względem roku 2017 uległ tylko pierwszy przedział. W zeszłym roku zawierały się w nim zarobki od 6601 do 11 000 zł.

Kwota wolna od podatku na świecie i w Europie

Mimo że trend widoczny od 2017 roku można uznać za pozytywny, to kwoty wolne od podatku w Polsce wciąż są bardzo niskie. Nasi zachodni sąsiedzi zgodnie z danymi z roku 2017 zwolnili z opłat wszystkich podatników, którzy zarobili mniej niż 8 820 euro. W Polsce w przeliczeniu na europejska walutę kwota wolna od podatku w 2018 roku wynosi 1927 euro i stanowi to mniej więcej 43 proc. rocznej minimalnej pensji. W Niemczech kwota wolna to już 49 proc. minimalnych zarobków w skali roku. W Europie krajem, w którym sytuacja podatkowa zdaje się wyglądać najlepiej jest Cypr. Na tej położonej na Morzu Śródziemnym wyspie obywatele nie muszą martwić się opłatami na rzecz państwa, dopóki ich zarobki nie przekroczą 19 500 euro. Kwota ta jest prawie dwukrotnie wyższa niż suma rocznych zarobków osoby z płacą minimalną na Cyprze.

Kwota wolna od podatku na świecie

(Dane w tabelce dotyczą roku 2017, z wyjątkiem kwot dla Polski, które są aktualne dla roku 2018.)

Kraj Kwota wolna od podatku liczona w euro Procentowy udział w sumie minimalnych rocznych dochodów
Polska 1530 43%
Austria 11 000 130%
Chile 9439 232%
Cypr 19 500 186%
Francja 9710 54%
Niemcy 8820 49%
Szwajcaria 12 332 (brak płacy minimalnej)
Wielka Brytania 12 371 73%
Zambia 3268 473%
Polacy zarabiają coraz więcej, rośnie również płaca minimalna. Kwota wolna od podatku powinna wzrastać razem z nimi. Jedynie w takiej sytuacji państwo wyjdzie naprzeciw realnym oczekiwaniom obywateli.