Banki, SKOKi, firmy ubezpieczeniowe oraz pożyczkowe – to dla tych instytucji od 1 lutego 2016 roku wzrósł podatek, dokładnie o 0,44% wartości aktywów. Wydawać by się mogło, że wzrost jest niewielki, a przeciętny klient wymienionych instytucji nie powinien odczuć różnicy. Dlaczego więc temat podwyżek stał się numerem jeden?

Banki obarczone dodatkowymi kosztami

Podwyżki, które odczują klienci banków nie są skutkiem podwyższenia samego podatku. Dochodzą do tego bowiem inne obciążenia nałożone na sektor bankowy, takie jak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz z dużym prawdopodobieństwem wsparcie dla osób spłacających kredyty bankowe w obcej walucie, które banki będą musiały pokryć. Na rynku widoczne są już pierwsze zmiany, podnoszenie marży kredytów hipotecznych, oraz wyższe prowizje za usługi bankowe.

Podatek potrzebny do sfinansowania rządowych planów

Podwyższenie podatku jest niezbędne do realizacji rządowych obietnic, między innymi wypłat 500zł na drugie dziecko, czy obniżenia wieku emerytalnego. Zamysł rządu jest słuszny, aby banki, które w Polsce oferują jedne z najdroższych usług w całej Europie wsparły swoimi zasobami pomoc socjalną. Niestety w konsekwencji podatek przerzucony zostanie na konsumentów. Koło się więc zamyka, to co uda nam się zyskać, wcześniej będziemy musieli zapłacić.

Podatek bankowy nałożony na grupy kapitałowe

Instytucje, które zostały objęte nowym podatkiem nie mają możliwości ominięcia opłat. Ustawodawca przewidział sytuacje, w których jedna grupa kapitałowa dzieli się na kilka firm, nie przekraczając tym samym wyznaczonego limitu aktywów, od którego obowiązuje podatek. Podatek nakładany jest, więc na całe grupy kapitałowe.

Obawy ekspertów rynku finansowego powoli się sprawdzają, niektóre banki jeszcze przed wprowadzeniem ustawy zaczęły podwyższać koszty kredytów oraz pozostałych usług bankowych. Jak przewidują specjaliści podatek ten będzie miał wpływ na tempo wzrostu gospodarczego. Miejmy jednak nadzieję, że rozwiązania zaproponowane przez rząd w efekcie końcowym poprawią jakość życia w naszym kraju.