PKO BP utrzymał pozycję czołowego kredytodawcy mieszkaniowego

Jak podkreślają autorzy Raportu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2019 roku, grupa PKO BP przez trzy ostatnie miesiące udzieliła osobom fizycznym kredytów hipotecznych na łączną kwotę 4,2 mld PLN. Pozwoliło to jej utrzymać 1. pozycję na rynku w tym obszarze. Udział tej kwoty w sektorze to 26,5%, co oznacza, że ponad 1/4 wartości pożyczek na mieszkanie dla osób fizycznych znalazła się w portfelu PKO BP.

Z raportu wynika, że wartość finansowania udzielonego wszystkim klientom w Grupie Kapitałowej Banku przekroczyła 244,6 mld PLN i wzrosła od początku roku o 14,1 mld PLN. Kwoty pożyczane w ramach kredytów gotówkowych czy innego rodzaju finansowania konsumpcyjnego nie stanowią jednak wysokiego odsetku tego finansowania. – W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty mieszkaniowe oraz kredyty gospodarcze, z udziałami na koniec września 2019 roku odpowiednio 48,3% i 39,7%. Po III kwartale 2019 roku odnotowano wzrost finansowania udzielonego Klientom korporacyjnym o 6,0 mld PLN oraz kredytów mieszkaniowych o 5,4 mld PLN – czytamy w raporcie.

Nowe oferty kredytowe w grupie PKO BP

Według raportu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za III kwartał 2019 roku na przestrzeni ostatnich miesięcy podjęte zostały działania, które mogą przyczynić się do dalszego wzrostu w segmencie detalicznym. Chociaż celem ma być budowanie silnych i długookresowych relacji z klientami, a także dostosowywanie produktów do ich potrzeb poprzez rozwój narzędzi i kanałów dostępu, kredytobiorców zainteresować może kilka zmian w zakresie oferty pożyczkowej.

Wśród wymienionych w raporcie nowości i działań, które zostały podjęte przez grupę w zakresie kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz finansowania firm i przedsiębiorstw, znalazły się:

  • Opcja „zielonej hipoteki”, dzięki której klienci mogą otrzymać niższą marżę na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu.
  • Reklamowana opcja pożyczki gotówkowej, skierowana do nowych klientów i oparta o ofertę z niższym RRSO – 7,22%.
  • Możliwość udokumentowania dochodu na podstawie historii rachunku lub wyciągu z rachunku zamiast zaświadczenia od pracodawcy przy kredytach do dwustu tysięcy złotych.
  • Usługa eWindykacja, która pozwala firmom na samodzielne monitorowane płatności, wybór dostosowanego do kontrahenta scenariusza windykacji, efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur, a także zlecenie windykacji kancelarii za pośrednictwem platformy.

Czy dzięki tym działaniom wzrost kredytów bankowych we wszystkich obszarach będzie kontynuowany także w kolejnych miesiącach roku?