Idea panelu VIP – czyli jakie cele przyświecały XI edycji?

„Ideą panelu VIP jest przede wszystkim zachęcenie studentów do aktywności. Chcemy pokazać im, że mogą odnieść sukces tak, jak nasi prelegenci, którzy przybywają na nasz wydział. Szczególnie ważna jest aktywizacja studentów, ale także pokazanie im, można powiedzieć innego świata, poza tym uczelnianym – czyli jak mogą swoją wiedzę, m.in. na uczelni, wprowadzić w praktykę.” – Wojciech Sowik, SKN Inwestor.

Rozwój start-upów

„System start-upów to jest coś, co może zadziać się tylko oddolnie, więc ciężko jest nam na to wpływać. Możemy ewentualnie wspierać młodych ludzi w zostawaniu przedsiębiorcami. Możemy wspierać ich w dążeniu do zakładania własnych firm, sprawiać, żeby było to dla nich łatwiejsze, a także umożliwiać im korzystanie z wiedzy bardziej doświadczonych kolegów po fachu.” – wypowiada się Maria Belka z Bit Evil.

Ponadto w wydarzeniu wzięli również udział Premier Jan Krzysztof Bielecki oraz Tymon Zastrzeżyński CEO i Co-founder Loando.pl, którzy chętnie wchodzili w interakcję z uczestnikami XI Panelu VIP i z przyjemnością dzielili się z nimi zdobytą wiedzą.