Program wydarzenia

Wymiana informacji na konferencji ma przyczynić się do rozwoju i promocji wszystkich rozwiązań dotyczących nowoczesnych technologii, wykorzystywanych w szeroko rozumianym sektorze finansowym. W programie konferencji znajdują się m.in. takie bloki tematyczne, jak:

  • Produkty i rozwiązania FinTechowe
  • Bezpieczeństwo w sieci
  • Prawna strona FinTechu. W jaki sposób ustawodawstwo wpływa na możliwości sektora FinTech?
  • Socjologiczne ujęcie wpływu sektora FinTech na społeczeństwo.

Uczestnicy wydarzenia będą próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa w wykorzystaniu technologii FinTech. Postarają się omówić, jak nauczyć klientów korzystania z nowych ofert, a także odpowiedzą na pytanie: Czy FinTech jest realnym zagrożeniem dla banków czy szansą na rozwój? W trakcie konferencji poświęci się szczególnie dużo czasu tematowi cyberzagrożeń. Zostanie pokazany film instruktażowy „Podaj mi swój PESEL”, w którym uczestnicy zobaczą przykład phishingu. Kolejno nastąpi pokaz „ataku hackerskiego” z użyciem socjotechniki wykorzystującej social media (LinkedIN i Facebook) – przykład ataku złośliwego oprogramowania, czyli malware. Na koniec zostanie zaprezentowany atak na system komputerowy (DDoS), uniemożliwiający jego działanie poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów. Jest on przeprowadzany równocześnie na wielu komputerach – eksperci opowiedzą, jaki ma to wpływ na funkcjonowanie firmy.

Prawna strona FinTechu

W trakcie konferencji nie zabraknie również bloku tematycznego dotyczącego regulacji prawnych w sektorze FinTech. W trakcie tego panelu dyskusyjnego eksperci przedstawią, w jaki sposób ustawodawstwo wpływa na możliwości sektora FinTech. Głównymi zagadnieniami merytorycznymi będą: szanse w związku z dyrektywą PSD II (regulacji prawnej określającej zasady świadczenia usług płatniczych); przetwarzanie danych osobowych w sektorze FinTech; regulatory Technical Standarts; postrzeganie trendów FinTech przez regulatora. Nie zabraknie również tematów odnoszących się do nowych trendów w sektorze FinTech. Natalia Hatalska – autorka bloga hatalska.com – opowie o nowinkach w świecie technologii – po czym odbędzie się dyskusja poruszająca tematy możliwości adaptacji społeczeństwa na nowe technologie, a także czy jesteśmy gotowi na automatyzację zarządzania finansami oraz jak nauczyć klienta korzystania z nowych rozwiązań.

Efektem końcowym European FinTech Forum będzie powołanie organizacji reprezentującej przedsiębiorców z obszaru FinTech na szczeblu europejskim. Patronem medialnym wydarzenia jest pozyczkaportal.pl.