Dłużnik ma prawo do sprzeciwu

Pakiet wierzycielski to pierwszy krok ze 100 zmian planowanych w programie ministra Morawieckiego. Zgodnie z jego zapisami, od stycznia 2018 roku rozpocznie swoją działalność Rejestr Należności Publicznoprawnych, a już teraz zaczęły obowiązywać zmiany w funkcjonowaniu Biur Informacji Gospodarczej. Jak już wspomnieliśmy, dłużnik może szybciej trafić do rejestru nierzetelnych płatników. Ma jednak prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli taki wpis jest jego zdaniem nieprawidłowy. Ze swoją obiekcją może wystąpić i do BIG-u, i do samego wierzyciela.

Przedawnienie długu

Bardzo ważną dla dłużnika modyfikacją jest też kwestia przedawnienia długu. Jeśli od dnia wymagalności roszczenia minęło 10 lat, BIG nie przyjmie już informacji o takim zobowiązaniu. To dobra informacja dla dłużników, ale zła dla wierzycieli. Pomoc BIG-ów w odzyskiwaniu zaległych należności została skrócona. Wcześniej obowiązywał maksymalnie 10-letni okres obecności długu w rejestrze, bez względu na to, kiedy powstało zadłużenie.

Dłuższa ważność zgody konsumenta na weryfikację

Udostępnianie informacji przez rejestry dłużników jest odpłatne. Co więcej, konsument musi wyrazić zgodę na sprawdzanie danych na jego temat. Wcześniej obowiązywała ona 30 dni. Teraz termin jej ważności wydłuża się aż do 60 dni. Oznacza to, że ujawnienie informacji gospodarczych na temat zobowiązań dłużnika, pod warunkiem posiadania upoważnienia tego konsumenta, może nastąpić w ciągu 60 dni od jego udzielenia. Są sytuacje, kiedy taka zgoda w ogóle nie jest wymagana. Jednak “zwykli” przedsiębiorcy muszą ją posiadać, aby móc pobrać potrzebne im informacje

Elektroniczne wezwanie do zapłaty

Zmiany w ramach Pakietu wierzycielskiego dotyczą również sposobów wezwania do zapłaty, które zmniejszą koszty windykacji. Komunikacja między dłużnikiem a przedsiębiorcą może się odbywać drogą elektroniczną, o ile umowa między nimi daje możliwość skorzystania z takiego rozwiązania. Do 13 listopada można było informować dłużników jedynie listem poleconym albo doręczeniem pisma do rąk własnych. Teraz możliwe będzie przesyłanie maili, ostrzegających o zamiarze przekazania informacji o zadłużeniu do rejestru BIG.

Jeden wniosek, dane ze wszystkich BIG-ów

Kolejnym punktem nowelizacji ustawy jest możliwość złożenia tzw. wniosku jednolitego. Składając go w BIG InfoMonitor, będziemy mogli otrzymać komplet informacji gospodarczych o danej firmie ze wszystkich funkcjonujących w naszym kraju rejestrów, w tym z rejestru PESEL, REGON, CEiDG czy KRS. Po pierwszym stycznia 2018 roku do listy źródeł trafi jeszcze wymieniony wcześniej Rejestr Należności Publicznoprawnych.
Dotychczas trzeba było składać zapytanie w każdym biurze z osobna. Teraz ocena wiarygodności firmy będzie znacznie łatwiejsza. Powinniśmy pamiętać bowiem, że zanim podejmiemy współpracę z nową instytucją, zawsze należy ją dokładnie zweryfikować. Szczególnie duże znaczenie ma dla nas wiarygodność firm pożyczkowych, z usług których coraz chętniej korzystamy. Znowelizowane przepisy umożliwiają również biurom tworzenie modeli oceny wiarygodności płatniczej instytucji. BIG InfoMonitor chce opracować narzędzie, dzięki któremu będzie to jeszcze prostsze i łatwiejsze, a uzyskane dane – jeszcze bardziej rzetelne. Nadmiar informacji nie będzie kłopotliwy, ponieważ w raportach mają się pojawić proste rekomendacje, zachęcające do współpracy albo wręcz przeciwnie – odradzające ją.

Czym zajmuje się BIG InfoMonitor?

BIG InfoMonitor to instytucja, która zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych dotyczących zaległego zadłużenia osób oraz firm. Współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej oraz Związkiem Banków Polskich. Dzięki swojej działalności, wspiera wierzycieli w odzyskiwaniu należności oraz pomaga w dokonywaniu oceny ryzyka. Dłużnik, który znajduje się w BIG, może mieć problem z korzystaniem z usług albo produktów instytucji, jakie współpracują z rejestrem.

„Przepisy, które właśnie zaczęły obowiązywać, sprzyjają uzyskiwaniu bardziej szczegółowych informacji na temat kontrahentów, a także ujawnianiu większej liczby dłużników, dlatego należy szczególną uwagę przykładać do terminu spłat. Unikając opóźnień w spłacaniu zobowiązań, nie stracimy wiarygodności finansowej i będziemy mogli nadal bez przeszkód korzystać z oferty instytucji pozabankowych” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert Pozyczkaportal.pl.