Odroczenie spłaty w firmach pożyczkowych

Po konsultacjach i uzgodnieniu treści komunikatu ze stowarzyszonymi firmami PIZP wydał rekomendacje, by pożyczkodawcy uwzględniali sytuację osób dotkniętych epidemią koronawirusa – zarówno bezpośrednio jak i ekonomicznie. Z treści rekomendacji wynika, że możliwe będzie odroczenie spłaty terminu pożyczki przez przesunięcie rat na niezbędny okres.

Prawdopodobnie wystarczy odpowiednio uzasadnić swoją prośbę w firmie pożyczkowej. Złożenie wniosku o odroczenie rat pożyczkodawców ma być możliwe całkowicie online, bezpłatne i proste. W razie przedłużających się problemów związanych z pandemią wniosek będzie można odpowiednio wydłużać. Firmy powinny wprowadzić możliwość odroczenia spłaty w ciągu 7 dni od publikacji rekomendacji, czyli do 24 marca 2020 roku.

Firmy pożyczkowe łagodniej potraktują opóźnienia w spłacie

W związku z epidemią SARS-CoV-2 może zmienić się sytuacja finansowa Polaków. Dlatego instytucje pożyczkowe mają zaktualizować modele scoringowe (czyli to, w jaki sposób decydują o przyznaniu pożyczki), by dostosować się do nowej sytuacji.

Zmieniona ma zostać również procedura windykacyjna i upominawcza, która uwzględni sytuację poszkodowanych osób. Zaoferowana zostanie im możliwość odroczenia spłaty bądź restrukturyzacja długu. Sugerowane powyżej działania członkowie PIZP powinni podjąć w ciągu 14 dni od daty publikacji rekomendacji.

Celem rekomendacji PIZP jest wsparcie walki z epidemią przez zminimalizowanie jej skutków dla klientów firm pożyczkowych. Związek Banków Polskich w reakcji na koronawirusa ogłosił już podobne zalecenie, wprowadzające bezpłatne, trzymiesięczne wakacje kredytowe. UOKiK chciał na rok zawiesić spłatę rat, ale Komisja Nadzoru Finansowego odrzuciła to rozwiązanie.