KNF popiera inicjatywę prezydenta

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski popiera inicjatywę pomocy dla kredytobiorców. Urząd KNF jest gotowy do działań zmierzających do jak najszybszego wypracowania optymalnego rozwiązania. Prezydent liczy na współpracę instytucji finansowych. Banki już spodziewają się spadku zysków przez koronawirusa.

Wsparcie dla kredytobiorców może okazać się nieodzowne. Mogą mieć problem z terminową spłatą zobowiązań. Rozwiązanie ma dotyczyć zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Szczegóły nie są jeszcze znane. Nie wiadomo, w jakim kierunku pójdzie ustawa i czy będzie dotyczyć wszystkich rodzajów kredytów, również kredytów gotówkowych. Może odnosić się wyłącznie do kredytów hipotecznych, tak jak ustalił włoski rząd. Wkrótce powinno pojawić się więcej informacji.

We Włoszech tymczasowe zawieszenie spłat kredytów hipotecznych

Podobne rozwiązanie zapowiedział włoski rząd. Tam koronawirus zbiera śmiertelne żniwo. Włoska wiceminister gospodarki Laura Castelli we wtorek 10 marca ogłosiła zawieszenie spłaty kredytów na pierwsze mieszkanie do osiemnastu miesięcy. Rozwiązanie dotyczy kredytobiorców, w przypadku których doszło do redukcji czasu pracy bądź jej przerwania.

Wartość kredytów hipotecznych pozostających do spłaty we Włoszech na koniec 2019 roku przekraczała 380 mld euro. Włoski rząd nie po raz pierwszy zawiesza spłatę kredytów. Niektóre biznesy i osoby fizyczne mogły już skorzystać z takiego rozwiązania podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 roku.