Odpowiedzialne pożyczanie

Odpowiedzialne pożyczanie, inaczej responsible lending, to idea skupiająca się na tym, aby działalność pożyczkowa była prowadzona zgodnie z przepisami prawa (w tym głównie ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) oraz etycznymi standardami obowiązującymi na rynku finansowym z zachowaniem szacunku wobec praw i interesów klientów. Co się z tym wiąże?

Warunki otrzymania certyfikatu

Przede wszystkim, firma pożyczkowa musi skrupulatnie ocenić zdolność kredytową klienta i dobrać wysokość zobowiązania oraz okres spłaty do jego faktycznych możliwości, aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego zadłużenia. Sytuację każdego wnioskodawcy należy analizować indywidualnie. Ważne jest, aby pożyczkobiorca otrzymał precyzyjną i wyczerpującą informację o ofercie, w szczególności o kosztach wynikających z faktu zaciągnięcia pożyczki. To bezpośrednio wiąże się z niewprowadzaniem klienta w błąd poprzez niejasną reklamę, choćby poprzez nieuwzględnienie informacji wymaganych przez przepisy prawa, na przykład wysokości RRSO. Firma pożyczkowa musi też poinformować pożyczkobiorcę, dlaczego wydano negatywną decyzję ws. przyznania finansowania. Klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez tłumaczenia się z powodów tej decyzji i ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji tego kroku.

Dostęp do różnych kanałów komunikacji

Kolejnym obowiązkiem odpowiedzialnego pożyczkodawcy jest zapewnienie konsumentowi różnych kanałów komunikacji, dzięki czemu będzie mógł wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z usługą zarówno przed zawarciem umowy, jak również po złożeniu podpisu na dokumencie. W kanon dobrych zasad responsible lending wpisuje się również rozpatrywanie wszelkich skarg i wniosków reklamacyjnych wnoszonych przez konsumentów i przekazywanie informacji zwrotnej po ich rozpatrzeniu. W przypadku prowadzenia działań windykacyjnych, należy pamiętać o poszanowaniu prawa konsumenta oraz przekazać klientowi jasną informację odnośnie kosztów związanych z prowadzeniem windykacji.

Do grona firm pożyczkowych, które realizują ideę odpowiedzialnego pożyczania, co potwierdza certyfikat Odpowiedzialny Pożyczkodawca Loan Magazine, należą Vivus, Kredito24, Ekspres Kasa, Filarum, Pożyczkomat, SohoCredit, SMARTpożyczka, Pożyczkaplus, AlfaKredyt czy Kasomat.

Należy podkreślić, że idea odpowiedzialnego pożyczania nie dotyczy wyłącznie firm pozabankowych

zauważa Rafał Tomkowicz, redaktor Loan Magazine

Również pożyczkobiorca musi zdać sobie sprawę, że od decyzji o zaciągnięciu zobowiązania, przez przyznanie środków, po spłatę należności bierze na siebie odpowiedzialność za poszczególne działania oraz jest świadomy wszelkich praw i obowiązków związanych z tym krokiem.

Realizowanie idei Responsible lending

Jak osoba korzystająca z usług pozabankowego sektora pożyczkowego może realizować ideę responsibe lending? Przede wszystkim ważne jest, aby decyzja o pozyskaniu zewnętrznego finansowania nie była podejmowana bezrefleksyjnie, czyli bez wcześniejszej analizy swojej sytuacji materialnej. Ważne jest, aby oszacować, jaka kwota i na jaki okres będzie bezpiecznym rozwiązaniem i pozwoli nam uniknąć nadmiernego zadłużenia. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących oferty czy umowy, należy dążyć do tego, aby pożyczkodawca wyjaśnił nam w zrozumiały i wyczerpujący sposób niejasności. Istotne jest, aby nie podpisywać umowy, jeśli mamy jakiekolwiek obiekcje co do jej treści. Responsible lending to również dbanie o terminową spłatę pożyczki, a w przypadku problemów z jej oddaniem – dążenie do porozumienia z pożyczkodawcą i znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.