Cel spotkania – optymalizacja zarządzania danymi

Celem szkolenia jest bezpośrednie wsparcie w realizacji strategii zarządzania danymi w organizacji, przekazanie najefektywniejszych praktyk rynkowych w zakresie budowy i prowadzenia efektywnego i bezpiecznego systemu ochrony baz i danych osobowych oraz umożliwienie Administratorom Bezpieczeństwa Informacji tworzenia systemu dostosowanego do specyfiki firmy, zgodnego z najnowszymi przepisami, wspierającego organizację w realizacji jej celów.

Najważniejsze tematy poruszane podczas szkolenia

Program szkolenia skupi się na najważniejszych zagadnieniach związanych z wdrożeniem RODO, między innymi poruszy kwestię zmian, jakie wiążą się z nowym Rozporządzeniem oraz omówi zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, obowiązków z jakimi będzie musiał zmierzyć się administrator, odpowiedzialności za naruszenie przepisów oraz wpływ RODO na organizację.

„Szkolenie z zakresu praktycznych aspektów RODO z pewnością pozwoli przygotować organizację do bardziej restrykcyjnych zasad ochrony danych osobowych. Znajomość zmian wynikających z wejścia w życie nowych regulacji prawnych pomoże uchronić firmę przed ewentualnymi, negatywnymi konsekwencjami ich nieznajomości” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl