Takie propozycje zostały umieszczone w najnowszym wariancie kryteriów, które zostaną wzięte pod uwagę przy zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i prawie bankowym. Najpewniej 13.03.2014 zajmie się nimi Ustalony Komitet Rady Ministrów. Ministerstwo Finansów chce obecnie progu składającego się z 2 części. Podstawowa to limit 25% ceny całej sum szybkiej chwilówki bez BIK. Pozostała to 30% ceny tego zobowiązania w ciągu każdego roku. Kolejne zabezpieczenie – całość kosztów przy zastosowaniu obu ograniczeń nie może być większa niż 100% wartości kredytu w całym czasie trwania pożyczki.

Ministerstwo Finansów obniża  koszty pożyczek pozabankowych

Poprzedni projekt Ministerstwa Finansów był dużo bardziej przejrzysty: resort chciał zmniejszyć koszty dodatkowe pożyczek do poziomu połowy ich wielkości. Sprzeciw zgłosiły firmy oferujące pożyczki na dłuższy okres, spłacane w ratach. Sprzeciw uzasadniały tym, że taka propozycja uderza wprost akurat w ich rynek, sprzyjając pożyczkom-chwilówkom, ponieważ część kosztów jest stałych i nie zmienia się w czasie obowiązywania umowy, część jednak zmienia się i wzrasta razem z wydłużeniem czasu pożyczki.

Koszty dodatkowe pożyczek

Zamysł Ministerstwa Finansów jest oczywisty: normując pułap kosztów, chcą walczyć z lichwą, rozumianą jako obciążanie klientów dodatkowymi kosztami (np. za rozpoznanie wniosku, ubezpieczenie na życie). Kosztów dodatkowych nie obejmuje w tej chwili żadne ograniczenie dla wysokości odsetek (4 x stopa lombardowa NBP). Mimo, że Ministerstwo przyjęło część propozycji rynku poza bankowego i zmieniło opublikowane propozycje, reakcja firm pozabankowych była wciąż negatywna.

Ograniczenia cały czas zagrażają branży pożyczkowej. Utrudniają znacznej części klientów wzięcie pożyczki większej niż 300 – 400 złotych i oferowanych na czas dłuższy niż 2 lata oraz korzystanie z ofert instytucji poza bankowych

– mówi Adam Podwiejski, dyrektor zarządzający Aasa.

Nadzór finansowy nad firmami pożyczkowymi

Ministerstwo Finansów przedstawia też propozycję wprowadzenia mini-nadzoru nad firmami  pozabankowymi. Udzielać pożyczek mogłyby tylko te firmy, które figurowałyby w specjalnym rejestrze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po spełnieniu poszczególnych wymagań. Firmy pożyczkowe powinny być prowadzone w formie spółki kapitałowej z kapitałem zakładowym w wysokości 200 000 złotych i raz na kwartał składać sprawozdania o ilości i wolumenie udzielonych kredytów.