Głównym celem konferencji organizowanej w ramach projektu NIENIEODPOWIEDZIALNI jest zwrócenie uwagi sektora finansowego na jej współczesne wyzwania, m.in. konieczność zmiany swych dotychczasowych postaw rynkowych, świeżego podejścia i spojrzenia na rolę branży finansowej oraz potrzebę tworzenia odpowiedzialnych postaw społecznych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Nienieodpowiedzialni.pl będą rozważania na temat roli mediów w tworzeniu odpowiedzialnego rynku finansowego, odpowiedzialności liderów i organizacji, misselling oraz moralności klientów.

Program Nienieodpowiedzialni.pl

Konferencję otworzy Artur Nowak-Gocławski z ANG Spółdzielnia – oficjalny pomysłodawca konferencji Nienieodpowiedzialni.pl. Następnie słowo wstępu wygłosi Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju. Następnie odbędzie się debata oksfordzka oraz cykl prelekcji. Tematy jakie zostaną poruszone to m.in.: odpowiedzialność branży finansowego za dobro wspólne, sprzedawać odpowiedzialnie i zarabiać, odpowiedzialność w rozumieniu pokolenia Y i Z. Konferencja zakończy się pięcioma rozmowami z wybitnymi ludźmi – autorytetami w swojej dziedzinie.

Prelegenci

Wśród prelegentów 5 edycji. Nienieodpowiedzialni.pl znajdują się: Brunon Bartkiewicz, (Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego), Prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Maciej Zięba OP (Dominikanin, z wykształcenia fizyk, wykładowca akademicki, współpracownik podziemnej Solidarności), Prof. Dominika Maison (Psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Psychologii UW). Debaty i rozmowy poprowadzą: Artur Nowak-Gocławski (GRUPA ANG, pomysłodawca projektu Nienieodpowiedzialni), Grzegorz Nawrocki (Anglista, amerykanista, dziennikarz) oraz Paweł Oksanowicz (Dziennikarz ekonomiczny).

„Edukowanie sektora finansowego w kwestiach odpowiedzialnego budowania branży jest kwestią niezmiernie ważną. Warto propagować postawy, które prowadzą do profesjonalizacji sektora oraz jeszcze większego zaangażowania jego przedstawicieli w budowanie racjonalnego i rzetelnego funkcjonowania rynku finansów w Polsce.” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl