Pozytywne Informacje Gospodarcze zbierane są przez te same podmioty, które tworzą rejestry dłużników. Dzięki temu terminowo płacący konsumenci mogą liczyć na korzystniejsze warunki ofert pożyczek. Do BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej trafiają wszelkie informacje o stanie spłaty naszych kredytów. Niezależnie od tego, czy uregulowaliśmy je terminowo, czy też nie, informacje te są wpisywane automatycznie. Inaczej ma się sprawa z BIG Infomonitor, KRD czy ERIF, do których negatywne informacje wpisywane są przez wierzycieli bez naszej zgody, natomiast do udzielenia pozytywnego wpisu wymagana jest wydana przez nas zgoda, często też sami musimy zainicjować ten wpis.

Pozytywna Informacja Gospodarcza to inicjatywa BIG Infomonitor. Infopozytywni to z kolei projekt realizowany przez ERIF BIG S.A, natomiast FairPay to system terminowych płatności KRD. Wszystkie instytucje chcą w ten sposób promować wśród społeczeństwa idee terminowego opłacania należności.[quote_center]

Big Infomonitor – Pozytywna Informacja Gospodarcza

Wpis w tej bazie zawiera informację o terminowej spłacie zobowiązania przez konsumenta. We wpisie znajdują się nasze dane personalne, informacje o tym kto jest naszym wierzycielem, dokładne dane o kwocie zobowiązania oraz terminie płatności i terminie wymagalności. Aby zbierać pozytywne informacje w BIG należy złożyć wniosek do wierzyciela, który jest klientem BIG Infomonitor. Od tego momentu wierzyciel ma 14 dni na wpisanie pozytywnej informacji. Może zdarzyć się również sytuacja, gdy sam wierzyciel wyjdzie z inicjatywą wpisania nas do bazy. Informacja pozytywna w przeciwieństwie do złej wynikającej z opóźnień w płatnościach wymaga naszej zgody. Tak więc wierzyciel w pierwszej kolejności musi wystąpić do nas z prośbą o wyrażenie zgody na wpis.

Infopozytywni ERIF BIG S.A.

Jedną z głównych korzyści wynikających z posiadania pozytywnych wpisów w bazie jest budowanie wiarygodności dla przyszłych wierzycieli. Wpisu do bazy ERIF mogą dokonać instytucje finansowe takie jak banki, firmy pożyczkowe, dostawcy mediów a także inni przedsiębiorcy, którzy wystawili nam fakturę z odroczonym terminem płatności. Jeśli zobowiązanie spłacimy w terminie lub spóźnienie nie przekroczy 60 dni, wówczas możemy ubiegać się o wystawienie nam pozytywnej opinii. Ostatecznie sami decydujemy, o tym czy chcemy, aby ów wpis się pojawił, dlatego również w przypadku bazy ERIF musimy wyrazić na to zgodę. Inicjatorem wpisu możemy być my lub sam usługodawca. Przedsiębiorca wystawiający nam pozytywną informację musi jednak posiadać aktualną umowę z biurem informacji gospodarczej.

FairPay KRD

Dostawca usług, który korzysta z tego programu przesyła do nas taką informację drogą elektroniczną wraz z prośbą o akceptację. My z kolei po zaakceptowaniu warunków tworzymy własne konto, na którym automatycznie odnotowywane są terminowe wpływy za należności. Jeśli do tej pory żaden usługodawca nie zaproponował nam takiej formy odnotowywania terminowych płatności możemy samodzielnie założyć bezpłatne konto, a następnie składać wnioski do wierzycieli z prośbą o dodanie pozytywnej informacji na temat naszych płatności.

[quote_center]Udostępnianie informacji na temat terminowego wywiązywania się z zobowiązań odbywa się na podstawie art. 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Budowanie pozytywnej historii może przynieść nam wiele korzyści w przyszłości, takich jak negocjowanie lepszych warunków umów. Dobrym argumentem po naszej stronie będzie udokumentowanie, że podpisanie z nami umowy nie jest obciążone standardowym ryzykiem nieregulowania terminowo płatności.