Czym jest monit?

Monit ma za zadanie ponaglić Cię do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki. Firma pożyczkowa wysyła go, gdy chce przypomnieć Ci, że nie wywiązałeś się z umowy i nie oddałeś zobowiązania w wyznaczonym terminie. Jednocześnie w ten sposób chce zmotywować Cię do zmiany sytuacji, która może przynieść wiele negatywnych skutków – od wejścia sprawy na drogę windykacyjną, przez przedsądowe wezwanie do zapłaty po zajęcie komornicze. Monit można traktować jako wyciągnięcie ręki przez pożyczkodawcę, który rozumie, że nieuregulowanie zobowiązania w terminie może wynikać z przejściowych problemów lub po prostu zapominalstwa. Stąd też chce Cię zmobilizować do współpracy bez stosowania radykalnych środków. Dokument może też służyć jako dowód w postępowaniu sądowym.

Dopuszczalne formy monitu

Ponaglenie może mieć formę maila, listu, SMS-a lub telefonu pracownika firmy pożyczkowej, wobec której zalegasz ze spłatą. Dokument powinien informować o konieczności oddania należności, kwocie zadłużenia, konsekwencjach dalszych opóźnień, a także zawierać numer umowy pożyczkowej oraz wskazywać nieprzekraczany termin zapłaty i numer rachunku bankowego, na który będziesz musiał przelać zaległą sumę.

Koszty monitu

Najłagodniejszy ze sposobów wyegzekwowania zaległej spłaty rodzi dodatkowe koszty, których wysokość uzależniona jest od cennika opłat i prowizji poszczególnych pożyczkodawców. Na przykład Netcredit policzy 7 zł za monit telefoniczny, a 19 zł za wersję listowną. Vivus stosuje monit listowny (wysyła go po upływie 15, 30 i 60 dni od terminu spłaty pożyczki), SMS-owy oraz telefoniczny. Koszt pierwszego wynosi każdorazowo 15 zł, drugiego – 2 zł, a trzeciego typu ponaglenia – 5 zł. Smartpożyczka wyśle upomnienie w trzecim, piątym, siódmym, dziewiątym, jedenastym, trzynastym, piętnastym i siedemnastym dniu po upływie terminu uregulowania należności. Jeśli będzie to SMS lub mail, zapłacisz za każdą wiadomość 4,5 zł. Łatwy Kredyt będzie chciał zmobilizować Cię do spłaty za pomocą monitów listownych, których koszt wynosi od 20 zł (po upływie 7 dni od wystąpienia opóźnienia) do 40 zł (za drugie, trzecie i czwarte upomnienie wysłane odpowiednio po upływie 14, 25 i 35 dni od wystąpienia opóźnienia). Lendon.pl stosuje monit telefoniczny kosztujący 12 zł, a Kasomat wyśle ponaglenie SMS-em lub listem, za które zapłacisz każdorazowo 20 zł.

 

Monitów możesz uniknąć, jeśli przed upływem terminu spłaty, będziesz świadomy tego, że nie zdołasz wywiązać się z warunków umowy i wybierzesz opcję przedłużenia pożyczki o dogodny termin, np. 7, 14 czy 30 dni.