Im starsi tym bardziej zadłużeni

W maju zeszłego roku pisaliśmy o wynikach raportu „Życie finansowe młodych Polaków”, z którego wynikało, że średnia wartość długu młodych Polaków wynosi 3072zł. Z danych KRD wynika, że średnia ta znacznie wzrosła, nawet do 3,5 tysiąca złotych.

Z wyników można ponadto wywnioskować, że zadłużenie młodych Polaków cały czas rośnie. Niespełna rok temu kwota długu wynosiła 309 mln zł, a zadłużonych w grupie wiekowej 18-25 lat było ówcześnie 110 tys. osób. Na dzień dzisiejszy notowanych jest 152 tys. młodych dłużników o łącznej kwocie długu ponad 535 milionów złotych.

Profil młodego, zadłużonego Polaka

Łatwo zatem zauważyć, że długi młodych dorosłych rosną razem z nimi. Łączna wartość zadłużenia 18-latków to milion złotych, natomiast dług ich niespełna cztery lata starszych kolegów i koleżanek opiewa na ponad 65 milionów złotych. 25-latkowie mają do spłacenia ponad 167 milionów złotych.

KRD podaje również profil młodego, zadłużonego Polaka. To zazwyczaj mieszkańcy dużych miast, w których zaciągana jest największa liczba zobowiązań finansowych. Znaczną część dłużników stanowią również osoby, które opuściły swoje rodzinne miejscowości i przeprowadziły się do dużych miast, by podjąć studia. 17 proc. dłużników w grupie wiekowej 18-25 lat to mieszkańcy wsi.

„Rosnące długi młodych dorosłych to niepokojące zjawisko. Duży w tym udział ma niestety nikła świadomość finansowa Polaków, niski poziom edukacji finansowej oraz nieumiejętność przewidywania przez młodych rodaków skutków niespłacanych długów. Warto zatem rozmawiać z młodymi osobami na tematy finansowe oraz w miarę możliwości – pomagać im w spłacie zadłużenia, jeśli już się takowe pojawi” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.