Eksperci Związku Firm Pożyczkowych szacują, że wartość całego sektora do końca 2015 roku może wynieść nawet od 4,5 mld do 5 mld złotych. Analitycy w kolejnych latach spodziewają się równie dobrej koniunktury, choć ze względu na rosnąca konkurencję dynamika przyrostu wartości rynku pożyczkowego może być nieco wolniejsza.

NetCredit przygotował zestawienie w oparciu o dane własne, prezentujące podstawowe informacje, o tym w jaki sposób Polacy korzystają ze swojego drugiego portfela. Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować coraz większe zainteresowanie szybkimi pożyczkami gotówkowymi przez Internet. Klienci NetCredit, decydując się na nią zwracają szczególną uwagę na szybkość jej uzyskania, przyjazną i intuicyjną stronę internetową, renomę
i standardy stosowane przez pożyczkodawcę, a także jakość obsługi klienta. Liczba wniosków pożyczkowych w NetCredit i InCredit w Polsce, wzrosła, aż o 41% w sierpniu 2015 roku (w porównaniu r/r).

Polacy doceniają legalne i sprawdzone produkty finansowe, dzięki którym otrzymają pożyczkę „tu i teraz”. Ponad milion wniosków o pożyczkę potwierdza zaufanie, jakim darzą nas konsumenci. Jest to dla nas powód do radości i dumy, ale przede wszystkim motywacja do jeszcze większej pracy, aby oferować coraz bardziej wygodne i tańsze usługi finansowe. W kolejnych latach naszej działalności odnotowujemy wzrost liczby wniosków o pożyczkę. Odpowiednio w 2013 roku wyniósł on 28% względem roku poprzedniego, a w 2014 roku zwiększył się, aż o 34%. W zestawieniu sierpień 2014 i sierpień 2015 wyniósł on 41% mówi Igors Korotkevičs, Dyrektor Zarządzający NetCredit.

Kim są pożyczkobiorcy?

Jak pokazują dane NetCredit i InCredit za rok 2012 i 2015, pożyczki zaciągamy niezależnie od miejsca zamieszkania. W największych miastach w Polsce, takich jak np. Warszawa, Kraków czy Wrocław wpłynęło w tym okresie odpowiednio 46 159, 22 530 oraz 21 391 elektronicznych wniosków o pożyczkę. Wśród osób sięgających do drugiego portfela 54% stanowią mężczyźni, zaś kobiety 46%. Możemy wyróżnić pięć grup wiekowych. Aż 48% stanowią osoby do 30 roku życia, 25% jest w wieku 31-40 lat. Osoby w przedziale wiekowym 41-50 to 14% wszystkich pożyczkobiorców, a w wieku 51-60 lat jest 10%. Seniorzy, w wieku ponad 60 lat, stanowią 3% wszystkich konsumentów.

Odpowiedzialne pożyczanie

Wydaje się, że Polacy mają coraz większą wiedzę, dotyczącą działania firm pożyczkowych
i oferowanych przez nie usług. Korzystają z pożyczek w sposób coraz bardziej świadomy. Jak pokazują dane NetCredit z 2015 roku średni czas spłaty pożyczki skrócił się o połowę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponadto, aż 83% klientów reguluje zadłużenie w terminie.

Świadomość, jak i profil klienta NetCredit ulega znaczącej zmianie. Poza wydawaniem pieniędzy na nieplanowane wydatki, konsumenci przestają odkładać swoje marzenia i plany „na później”. Kwota zaciągniętej pożyczki wynosi średnio 980 zł, a jej uregulowanie następuje w ciągu 28 dni. Szybką pożyczkę aż 46% klientów przeznacza na rozrywkę i przyjemności, 34% wydaje na wydatki okolicznościowe, jak np. zakup prezentu, a 20% finansuje z niej wydatki domowe. Możemy przypuszczać, że szybka pożyczka przez Internet to drugi portfel zapewniający im bezpieczeństwo, do którego będą systematycznie i bez obaw sięgać.

W Polsce w ramach FinaBay działają dwie marki: NetCredit, która oferuje krótkoterminowe pożyczki na miesiąc oraz InCredit – pierwsza na rynku oferta pożyczki z możliwością spłaty swojego zobowiązania w ratach. FinaBay, która powstała na Łotwie, posiada obecnie oddziały w pięciu krajach: w Polsce, Czechach, Rosji, Danii i Gruzji, a do końca 2015 roku planuje wejście na kolejne rynki.