AIC – wskaźnik rzeczywistej konsumpcji indywidualnej

AIC (actual individual consumption), określany jest jako wskaźnik rzeczywistej konsumpcji indywidualnej. Stanowi on najważniejszą zmienną, jaką bierze pod uwagę Europejski Urząd Statystyczny (z ang. European Statistical Office – Eurostat), podczas określania ogólnego poziomu dobrobytu w danym kraju.

AIC obliczane jest na podstawie ilości produktów i usług, kupowanych przez poszczególne gospodarstwa domowe. Pod uwagę brane są również dobra otrzymywane za pośrednictwem różnego rodzaju organizacji rządowych oraz non-profit (np. ochrona zdrowia, edukacja, wsparcie dla rodzin, itp.).

AIC ma ogromne znaczenie przy tworzeniu rozmaitych analiz statystycznych i prognoz, które dotyczą obszaru całej Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Dane te są istotne przede wszystkim podczas podejmowania różnych decyzji zewnętrznych (głównie poprzez organy wspólnotowe) oraz koordynowania prac państwowych urzędów statystycznych.

Coroczna analiza wskaźnika rzeczywistej konsumpcji indywidualnej ma na celu unifikację standardowych metod badań oraz konsolidację ogólnych statystyk krajowych wśród państw członkowskich Unii Europejskiej.

Gdzie zanotowano najwyższy poziom dobrobytu materialnego?

Zgodnie z aktualnymi danymi, obecnie najbogatsi są mieszkańcy Luksemburga. Wskaźnik AIC w tym kraju wynosi aż 132 proc. Na kolejnym miejscu znalazły się Niemcy z wynikiem 122 proc. średniej UE. W grupie najbardziej zamożnych państw pojawiła się również Austria, Wielka Brytania, Dania, Finlandia, Belgia, Francja, Holandia i Szwecja.

Actual Individual Consumption (AIC) i Gross Domestic Product (GDP) per capita w Purchasing Power Standards (PPS) w 2016 roku, EU=100

 AIC per capitaGDP per capita
EU100100
Strefa euro105106
Luksemburg132267
Niemcy122123
Austria118126
Zjednoczone Królestwo115108
Dania114125
Finlandia114109
Belgia113118
Francja111105
Holandia111128
Szwecja111124
Irlandia97177
Włochy9796
Cypr9081
Hiszpania8992
Litwa8675
Portugalia8277
Malta8195
Republika Czeska7888
Grecja7767
Słowacja7777
Polska7569
Słowenia7583
Estonia7174
Łotwa6765
Węgry6367
Rumunia6359
Chorwacja5959
Bułgaria5348
Norwegia132149
Szwajcaria127159
Islandia114129
indyk6162
Czarnogóra5442
Serbia4536
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii4138
Albania3930
Bośnia i Hercegowina*4131
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że wynik przekraczający średnią osiągnęły również trzy kraje europejskie, które nie należą do Unii – Norwegia (132 proc.), Szwajcaria (127 proc.) oraz Islandia (114 proc.).
Przy ocenie najbardziej zamożnych państw UE warto również spojrzeć na wysokość PKB, tzn. produktu krajowego brutto. Najwyższą wartość również osiągnął Luksemburg (267 proc. średniej UE), wyprzedzając inne kraje ponad dwukrotnie. Co ciekawe, wskaźnik rzeczywistej konsumpcji nie zawsze jest analogiczny z poziomem PKB. Przykładowo, Wielka Brytania, pozostająca na 4. miejscu pod względem wysokości AIC, osiągnęła w ostatnim roku najniższą wartość PKB wśród wspomnianych 10 państw.Które państwa pozostają poniżej średniej AIC?Tak jak zostało powiedziane, tylko 10 spośród 28 państw Unii Europejskiej zdołało przekroczyć średnią europejską wskaźnika AIC. Jak widać w powyższej tabeli, najgorszy wynik uzyskała Bułgaria, z wynikiem 53 proc. Na kolejnych miejscach od końca znalazła się Chorwacja (59 proc.), Rumunia (63 proc.) oraz Węgry (63 proc).
Pomimo faktu, iż wskaźnik PKB w Irlandii wyniósł aż 177 proc., kraj ten nie zdołał osiągnąć średniej europejskiej, jeśli chodzi o wynik AIC (97 proc.). Podobnie wypadły Włochy z PKB na poziomie 96 proc. Biorąc pod uwagę poziom zarobków, Polska znalazła się w drugiej połowie tabeli, uzyskując AIC na poziomie 75 proc. i PKB równe 69 proc.
Zdecydowanie najgorzej wypadły kraje, które mają status kandydatów do Unii Europejskiej. Najgorszy wynik zanotowała Albania (39 proc. AIC i 30 proc. PKB), Macedonia (41 proc. AIC i 38 proc. PKB) oraz Serbia (45 proc. AIC i 36 proc. PKB).„Jak widać, w Europie najlepiej radzą sobie kraje zachodnie. Chcąc osiągnąć wysoki wynik AIC, powinniśmy się wzorować na takich państwach, jak Luksemburg, Niemcy i Austria, gdzie PKB jest zdecydowanie największe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pozycja Polski w rankingu wzrasta z roku na rok. Perspektywy są zatem niezwykle optymistyczne” – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.
AIC per capitaGDP per capita
EU100100
Strefa euro105106
Luksemburg132267
Niemcy122123
Austria118126
Zjednoczone Królestwo115108
Dania114125
Finlandia114109
Belgia113118
Francja111105
Holandia111128
Szwecja111124
Irlandia97177
Włochy9796
Cypr9081
Hiszpania8992
Litwa8675
Portugalia8277
Malta8195
Republika Czeska7888
Grecja7767
Słowacja7777
Polska7569
Słowenia7583
Estonia7174
Łotwa6765
Węgry6367
Rumunia6359
Chorwacja5959
Bułgaria5348
Norwegia132149
Szwajcaria127159
Islandia114129
indyk6162
Czarnogóra5442
Serbia4536
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii4138
Albania3930
Bośnia i Hercegowina*4131