Czym jest Lend-Tech?

Lend-Tech to pojęcie, które pojawiło się w chwili, kiedy to internet zaczął odgrywać znaczącą rolę w sektorze finansowym. Zostało ono dokładnie przedstawione w artykule Hansa Degryse’a, Stevena Ongena i Gunseli Tu-mer-Alkana „Lending Technology, Bank Organization and Competition” opublikowanym w 2009 roku.

Tekst ten definiuje Lend-Tech w dwóch kategoriach. Pierwszy przypadek wiąże się z kredytowaniem, którego podstawę stanowią informacje dotyczące klientów legitymujących się historią kredytową. Przy jej pomocy mogą oni przedstawić swoje możliwości płatnicze.

Druga sytuacja jest związana z osobami, które nie posiadają historii kredytowej. Aby udzielić im kredytu, banki muszą poddać analizie tzw. miękkie informacje. Dwie osobne kategorie Lend-Tech dotyczą rynku amerykańskiego. Inne rejony świata związane z Lend-Tech mogą opierać się na różnego rodzaju infrastrukturze- prawnej i technologicznej.

Co zalicza się do kategorii lending technologies?

W 2006 roku Gregory F. Udell oraz Allen N. Berger stwierdzili, iż traktowanie transakcji pożyczkowych jako jednej technologii, może być przyczyną wysnucia błędnych wniosków. Gregory F. Udell jest profesorem ekonomii Kelley School of Business (Indiana). Obecnie zajmuje stanowisko konsultanta w Bank of Japan i Banku Rezerwy Federalnej (FED). Allen N. Berger to z kolei tytułowany profesor ekonomii, autor ponad 100 publikacji opisujących m.in. funkcjonowanie instytucji finansowych.

Według naukowców, do kategorii Lend-Tech należy zaliczyć:

  • doradztwo finansowe,
  • kredyty dla MiŚP,
  • faktoring,
  • leasing.

Dwie ostatnie usługi zostały w ostatnim czasie poddane digitalizacji. Cyfryzacjia powoduje, iż są one dostępne nie tylko dla dużych i średnich firm, ale również dla konsumentów prowadzących małe przedsiębiorstwa.

Na rozwój Lend-Tech w poszczególnych państwach ma wpływ wiele czynników. Istotne znaczenie należy tutaj przypisać postępowi sektora finansowego skierowanego do ludności. Bardzo ważną rolę odgrywa również poziom technologiczny. Im bankowość mniej zaawansowana, tym większy popyt na zaawansowane technologicznie usługi oferowane przez startupy fintechowe – mówi Tymon Zastrzeżyński, CEO&Co-founder w Grupie LOANDO (właściciel pozyczkaportal.pl, loando.pl)

Sektory bankowe, które są silnie rozwinięte pod względem technologicznym, przyczyniają się do powstania przestrzeni do popytu na zaawansowane niebankowe usługi finansowe, na przykład na polskim czy czeskim rynku. W dużej mierze zależy to od środowiska prawnego, które zwraca szczególną uwagę na stabilność sektora finansowego. Uniemożliwia to min. lokowanie niektórych produktów mających pokrycie w depozytach klientów, którzy często (tylko ze względu na brak odpowiednich zunifikowanych danych) są klasyfikowani jako subprime.

Relacje instytucji finansowych z klientami

Naukowcy w swoich badaniach bardzo często poruszają temat relacji panujących między klientami a instytucjami finansowymi. Istotnym aspektem jest niewątpliwie tzw. kredytowanie partnerskie. W znacznym stopniu odnosi się do finansowania małych firm przy wykorzystaniu linii kredytowych. Zgodnie z badaniami-to produkty dużo tańsze od pożyczek. Wpływ na to ma wiele czynników. Jednym z nich jest to, iż linia kredytowa wiąże się z tańszą prolongatą niż w przypadku pożyczek.

Badania przeprowadzone m.in. przez Udella i Bergera pokazują, że im lepsze relacje panują między klientami a instytucjami finansowymi, tym produkty finansowe są w bardziej przystępnych cenach. Pozwala to na przystąpienie do rozważań odnośnie do alternatywnych technologii kredytowania. Badania dowiodły, iż dobre relacje można zbudować w bardzo szybkim tempie dzięki dostarczeniu do instytucji finansowych sprawdzalnych danych odnośnie sytuacji kredytobiorcy.

Marketplace w instytucjach finansowych

Lend-Tech dzieli się na kolejne kategorie – bankową i niebankową. W pierwszym przypadku chodzi o technologie uzupełniające tradycyjne metody kredytowania, które pozwalają m.in. na lepszą weryfikację płynności finansowej w oparciu o inne zestawy danych, zazwyczaj dostarczane przez klientów. Do tego można także zaliczyć rozwiązania, które mają wpływ na czas wnioskowania o kredyt, okres niezbędny do analizy wniosku kredytowego. W dalszej kolejności w szybkim tempie dokonują wypłaty środków. Najczęściej takie rozwiązania stanowią dodatek do bankowości elektronicznej i mobilnej, ale w szybkim tempie pojawiają się już niezależne agregatory.

Poddają one klienta weryfikacji w oparciu o standardy, których dostarcza sektor bankowy. W oparciu o wynik, udostępniają klientowi dostępne dla niego produkty kredytowe pod postacią tzw. „marketplace’u”. Tego rodzaju agregatory są dostępne z poziomu aplikacji mobilnej. Mają one wpływ nie tylko na porównanie oferty, ale również są pomocne w ocenie rzeczywistych potrzeb klienta.

Lend-Tech w różnych miejscach na świecie

Pozabankowe lendtechy występują najczęściej pod postacią firm pożyczkowych działających online. W 2006 roku w Wielkiej Brytanii pojawiła się Wonga. Wielka Brytania jest więc ojczyzną tego rodzaju zobowiązań, chociaż w ostatnich 5 latach digital lending pojawił się w większości krajów europejskich. W każdym funkcjonuje jednak w inny sposób. Wpływ na to mają regulacje prawne, które m.in. ze względów kulturowych, w każdym państwie wyróżniają się inną specyfiką.

W Azji usługi Lend-Tech stają się coraz bardziej popularne. Duży wpływ ma na to wielkość państw oraz stosunkowo niski poziom rozwoju sektora bankowego dla ludności. W Chinach rozwój lending technologies budowany jest w oparciu o popularność oraz powszechność takich aplikacji społecznościowych jak WeChat. Bardzo popularne były również tzw. platformy p2p lending, jednak ze względu na problemy wieku dziecięcego, ich sukces nie trwał długo.

W Indonezji z kolei nadzór bankowy zdecydował, iż nie będzie zmniejszać maksymalnego oprocentowania dla kredytów konsumenckich, które stają się coraz bardziej popularne dzięki fintechowym startupom. W Indiach i Bangledaszu w rozwój Lend-Techu zaanagażował się Google, który niedawno podjął współpracę z czterema indyjskimi bankami. Jej efektem ma być udostępnienie kredytów na klik z poziomu smartfona.