Średnia wartość pożyczki wyniosła 2554 zł

Z najnowszej analizy Biura Informacji Kredytowej wynika, że w kwietniu 2019 roku firmy pożyczkowe udzieliły mniejszej liczby pożyczek niż w kwietniu 2018 roku. Instytucje pozabankowe składające raporty do BIK, przyznały 220,3 tys. pożyczek o łącznej wartości 562 mln zł. To o 4,5 proc. mniej w ujęciu wartościowym i o 3,2 proc. mniej w liczbowym w stosunku do statystyk z ubiegłego roku.

BIK podaje, iż średnia wartość jednej pożyczki przyznanej w kwietniu wynosiła 2554 zł. W stosunku do kwietnia 2018 roku była ona niższa o 1,4 proc. Z najnowszych danych o sprzedaży wynika również, że w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku firmy pożyczkowe udzieliły aż o 2,6 proc. mniej pożyczek niż w analogicznym okresie 2018 roku.

Dominacja pożyczek niskokwotowych

Z raportu BIK wynika, że firmy pożyczkowe w okresie od stycznia do kwietnia ubiegłego roku udzieliły łącznie 882 tys. pożyczek. Ich łączna wartość wynosiła 2,253 mld zł. Statystyki pokazują również, że Polacy w 2019 roku chętniej wybierają pożyczki niskokwotowe do kwoty 1000 zł. Dominowały one w ujęciu liczbowym i stanowiły aż 40 proc. liczby przyznanych pożyczek w okresie czterech pierwszych miesięcy 2019 roku. W ujęciu wartościowym pożyczki do 1000 zł miały natomiast 9 proc. udziału w sprzedaży.

Statystyki pokazują, że pożyczkobiorcy decydowali się również na pożyczki powyżej 5000 zł. Stanowiły one 42 proc. wartości wszystkich udzielonych pożyczek. W ujęciu liczbowym wynosiły 11 proc. sprzedaży. “Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. dotyczyła jedynie pożyczek niskokwotowych (< 1 tys. zł) i wynosiła (+6,8 proc.) oraz wysokokwotowych (> 5 tys. zł), w przypadku których wyniosła ona (+1,9 proc.)” – wynika z najnowszych danych o sprzedaży.

Zaskakujący jest fakt, iż najwyższa ujemna dynamika w ujęciu liczbowym w okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, dotyczyła pożyczek z przedziału kwotowego od 1500 do 2000 zł (-13,8 proc.).