Wrzesień na rynku kredytów branych w bankach i skokach

W newsletterze BIK dotyczącym rynku pożyczkowego pojawiły się informacje o sytuacji w obszarze kredytów udzielanych przez banki i SKOK-i. W porównaniu do poprzedniego roku zdecydowanie wzrosła wartość i liczba zaciąganych kredytów mieszkaniowych. – We wrześniu 2019 r. banki udzieliły łącznie 20,3 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 5,68 mld zł. Stanowi to wzrost o 20,7% w ujęciu wartościowym w porównaniu do września 2018 r. W ujęciu liczbowym banki udzieliły o +10,8% więcej kredytów mieszkaniowych – czytamy w informacji prasowej Biura Informacji Kredytowej.

Niski przyrost liczbowy kredytów konsumpcyjnych (należą do nich kredyty gotówkowe oraz ratalne) na poziomie +0,8% w porównaniu do września 2018 r. zrekompensowany został z kolei przez spory wzrost +9,3% w ujęciu wartościowym. – We wrześniu 2019 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 601,1 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,5 mld zł. Narastająco od początku roku udzielono 5,428 mln kredytów konsumpcyjnych na wartość 67,72 mld zł – informuje newsletter BIK.

Najbardziej dynamicznie rośnie jednak sprzedaż kart kredytowych

Informowaliśmy już o niskiej średniej wartości pożyczki pozabankowej we wrześniu, jednak dane BIK wskazują, że Polacy wcale nie przestali zaciągać zobowiązań na mniejsze kwoty. O stale rosnącej potrzebie finansowego wsparcia najlepiej świadczy fakt, że naprawdę dynamicznie rośnie sprzedaż kart kredytowych. – We wrześniu 2019 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, obserwujemy wysokie dynamiki sprzedaży kart kredytowych – +22,8% wyższa liczba przyznanych limitów niż w analogicznym okresie 2018 r. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale 1-2 tys. zł, odpowiednio +52,3% oraz +47,3% oraz 2 do 3,5 tys. zł – +38,7% oraz +36,7% – opisał zebrane dane prof. Waldemar Rogowski, ekspert BIK.

Jak wyglądała sprzedaż kart kredytowych w liczbach bezwzględnych? – We wrześniu 2019 r. banki wydały 88,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 527 mln zł. Stanowi to wzrost o +22,5% w ujęciu liczbowym i o +11,6% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2018 r. – informuje BIK. Chociaż więcej kart kredytowych wydano w ubiegłym miesiącu (odpowiednio o -6,2% oraz -2,0% w ujęciu liczbowym i wartościowym), bieżący rok i tak wygląda pod tym względem imponująco. – W pierwszych dziewięciu miesiącach banki wydały łącznie 908,8 tys. kart kredytowych – wzrost o +22,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. W tym okresie banki przyznały 5,272 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. o +21,1% – mówi komunikat.