Pożyczki bez limitu dochodu

W większości ofert firm pożyczkowych nie ma podanego minimalnego dochodu, jakim musi legitymować się potencjalny pożyczkobiorca. Wśród listy wymagań, jakie musi spełniać wnioskujący o chwilówkę, zwykle ogólnikowo napisane jest, że musi posiadać stałe źródło dochodu. Nie ma jednak określenia z jakiego tytułu otrzymuje się wynagrodzenie – na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej (o dzieło lub zlecenie). Ze względu na specyfikę rynku, najczęściej nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o dochodach czy przesyłać wyciągów z konta bankowego, pozwalajacych potwierdzić to, że regularnie otrzymujemy pensję. Dokumenty te wymagane są w sytaucji, gdy pożyczkodawca ma wątpliwości, co do udzielenia pożyczki. Jednym wyjątkiem w gronie firm pożyczkowych jest SuperCredit. Marka warunkuje przyznanie zobowiązania od przedstawienia dokumentu potwierdzającego to, że co miesiąc stan naszych finansów powiększa się co najmniej o 500 zł netto z tytułu wynagrodzenia za pracę. Ewentualnie jako dochód uznawana jest emerytura lub renta, o ile spełnia warunek minimalnego limitu.

Dochód rzędu co najmniej 500 zł

W przypadku kredytu gotówkowego od banku również trudno jest w umowach znaleźć informację o tym, jakie zarobki są niezbędne, aby móc starać się o finansowanie. Jednak zwykle instytucje finansowe ustawiają próg minimalnego miesięcznego dochodu w przedziale między 500 a 1000 zł netto. Z tym, że banki, w przeciwieństwie do firm udzielających pożyczki online, zawsze wymagają okazania dokumentu potwierdzającego stałe zarobki. Na przykład, w BZ WBK osoba ubiegająca się o kredyt gotówkowy musi przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Informacje muszą dotyczyć dochodu netto za ostatni miesiąc i średniomiesięcznego dochodu netto za ostatnie 3 miesięcy. W przypadku dochodów z tytułu działalności gospodarczej, należy przedstawić roczne zeznanie podatkowe i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub zaświadczenie z ZUS/KRUS oraz książkę przychodów i rozchodów. Taki warunek stawia Millenium Bank.

Warto pamiętać, że ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmówieniu udzielenia pożyczki czy kredytu uzależniona jest od kilku ważnych czynników. Głównie od zdolności kredytowej, czyli moźliwości terminowej spłaty wybranej kwoty zobowiązania przy aktuanym wynagordzeniu.