Ryzyka objęte ubezpieczeniem

Ubezpieczenie pełni rolę parasola, który zabezpiecza nas i naszą rodzinę przed skutkami przykrych zdarzeń życiowych, mających przełożenie na sytuację finansową. Na przykład, kiedy nas zabraknie, a rodzina jest uzależniona od naszych zarobków, pieniądze z ubezpieczenia pokryją spłatę kredytu gotówkowego. Obowiązek uregulowania zobowiązania spada na towarzystwo ubezpieczeniowe. Jednak nie zawsze w pełnym zakresie, dlatego pamiętajmy o dokładnym zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia, szczególnie z częścią, w której zostały wymienione wyłączenia, czyli sytuacje nieobjęte polisą. Ubezpieczenie najczęściej obejmuje utratę pracy, śmierć, czasową lub całkowitą niezdolność do pracy, inwalidztwo, hospitalizację bądź poważną chorobę. Banki oferują różnego rodzaju pakiety – od wersji podstawowej po rozszerzoną, które chronią jeden, dwa lub więcej ryzyk. Ciekawym rozwiązaniem jest oferta ubezpieczeniowa Banku Millenium, która obejmuje ryzyko utraty pracy, całkowitą lub czasową niezdolność do pracy, inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku, poważne zachorowanie i śmierć. Bank nie każe nam wybierać konkretnego zagadnienia, które będzie podlegać ochronie, ale udostępnia pakiet 5 ryzyk, których zakres zmienia się automatycznie, dopasowując się do zmian w życiu kredytobiorcy.

Ubezpieczenie kredytu – tak czy nie?

Zgodnie z Rekomendacją U, która obowiązuje od kwietnia 2015 roku, przy zaciąganiu kredytu bankowego sami możemy wybrać ubezpieczyciela lub skorzystać z polisy, którą już posiadamy. Jednak musi ona obejmować podobne ryzyka jak propozycja instytucji finansowej. Bank nie może też narzucić nam konkretnej oferty – mamy swobodę wyboru w tym zakresie, ale znów – polisa musi spełniać wymagania, jakie stawia kredytodawca. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli wybierzemy ubezpieczenie inne niż bankowe lub w ogóle z niego zrezygnujemy, wówczas musimy się przygotować na to, że kredyt gotówkowy będzie droższy. W tej sytuacji najczęściej bank pobiera wyższą marżę. W podjęciu ostatecznej decyzji pomoże przekalkulowanie kosztów w przypadku kredytu bez ubezpieczenia oraz z polisą ochronną. Ubezpieczenie jest najczęściej płatne z góry, co w przypadku, gdy uda nam się wcześniej spłacić kredyt, upoważnia nas do ubiegania się o zwrot kosztów składek za niewykorzystany okres.