KPF zmiania nazwę na Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Wraz z obchodami 20-lecia działalności Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców zarząd organizacji zdecydował o zmianie jej nazwy na Związek Przedsiębiorstw Finansowych, w skrócie ZPF. Zmiana nazwy podyktowana była dojrzałością organizacji, czego przejawem są relacje zaufania i współpracy z interesariuszami oraz wielość obszarów aktywności samorządowej na rzecz podmiotów rynku usług finansowych. Nowa nazwa ma lepiej oddawać cel istnienia organizacji, której misją jest budowanie kapitału społecznego na rynku finansowym.

Instytucja znana dotąd jako KPF zrzesza ponad 100 podmiotów działających na polskim rynku finansowym. Nowo powstały Związek Przedsiębiorstw Finansowych zachowa dotychczasową formę organizacyjno-prawną oraz dane takie jak: NIP, REGON, adres, numery telefonów oraz numery kont bankowych. Zauważalna zmiana dotyczyć będzie adresów kontaktowych:

  • nowy adres strony internetowej to www.zpf.pl,
  • adresy mailowe będą teraz działać w domenie zpf.pl,
  • kontakt z Biurem ZPF możliwy pod adresem: info@zpf.pl, tel. 58 302 92 05.

Działalność Związku Przedsiębiorstw Finansowych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, a obecnie Związek Przedsiębiorstw Finansowych, to organizacja działająca od 1999 roku. Jest ona oficjalnym członkiem jednego z ciał kolegialnych działających pod patronatem Ministerstwa Finansów, czyli Rady Rozwoju Rynku Finansowego, oraz pełni funkcję członka prestiżowej europejskiej organizacji European Federation of Finance House Associations (tzw. EUROFINANS).
Zadaniem ZPF jest skupianie największych podmiotów finansowych w Polsce, wśród których znajdują się:

  • banki,
  • instytucje pożyczkowe,
  • przedsiębiorstwa zarządzające wierzytelnościami,
  • pośrednicy i doradcy finansowi,
  • podmioty zarządzające informacją gospodarczą,
  • sprzedawcy odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym,
  • przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej.

Przez organizację profesjonalnego środowiska dla uczestników sektora finansowego, KPF stało się forum wymiany wiedzy i doświadczeń, promując przy tym profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. KPF opracowało i upowszechniło standard prowadzenia działalności w zakresie udzielania kredytów, pożyczek, pośrednictwa finansowego i usług towarzyszących.

Instytucje należące do ZPF zobowiązane są do postępowania zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk oraz corocznego poddania się audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez Komisję Etyki. Dzięki temu decydując się na pożyczki pozabankowe czy kredyty gotówkowe w bankach wchodzących do ZPF mamy pewność przejrzystości umowy i uczciwego oprocentowania.