Systematycznie przeprowadzane badanie

Kolejna edycja badania przeprowadzanego przez KPF dostarcza informacji na temat wymiaru polskiego rynku wierzytelności. Według danych, które przekazały firmy członkowskie, zarządzały one łącznie ponad 15,2 mln sztukami wierzytelności . Ich wartość wynosi ponad 88 mln złotych.

Raport, który przygotowała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych opisuje rozwój rynku wierzytelności i dynamikę jego przemian. Ten projekt badawczy prowadzony jest od 2011 roku, a informacje o jego przebiegu przekazywane są w kwartalnych podsumowaniach. Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie zarządzania wierzytelnościami i tego, ile one wynoszą. Potrzebne do tego dane dostarczają firmy członkowskie KPF poprzez wypełnianie formularzy ankietowych.

Najistotniejsze aspekty

W raporcie pojawiły się także informacje na temat przeciętnej wartości jednej wierzytelności, która według statystyk w tym kwartale wynosi 5,82 tys. zł. Z kolei w przeliczeniu na jedną firmę, przeciętna wartość obsługiwanego portfela wierzytelności to 6,30 mld zł. Można tu mówić o tendencji wzrostowej, ponieważ w III kwartale 2016 ten sam współczynnik wynosił 6,04 mld zł. Taką prawidłowość możemy zaobserwować od samego początku działania projektu.

Bardzo istotne jest to, że wiele spółek wykupuje wierzytelności. W ostatnim kwartalne opisanym w raporcie ich wartość wynosi 1,63 mld zł. Jest to więcej niż w III kwartale, lecz mniej niż trzy miesiące wcześniej. Świadczy to o dynamice zmian i dużym zainteresowaniu taką opcją.

Zatrudnienie całkowite i w dziale call center

Od momentu, kiedy rozpoczęto sporządzanie raportu dotyczącego „Wielkości polskiego rynku wierzytelności”, można zaobserwować jeszcze jedną tendencję wzrostową. Chodzi tu o wzrost zatrudnienia w firmach, które przekazały swoje dane na potrzeby badań. Wzrost całkowitego zatrudnienia jest niewątpliwie aspektem, o którym warto wspominać w tego rodzaju raportach. Należy uwzględnić spadek przeciętnego udziału procentowego call center w całkowitym zatrudnieniu w tych firmach. Obecnie ten odsetek wynosi 25,6 proc. i jest to jeden z nielicznych przykładów regresu, które zaobserwować można w wynikach raportu.

„Ocena stanu polskiego rynku wierzytelności jest możliwa tylko wtedy, gdy będzie on na bieżąco monitorowany. Dlatego przygotowywany co kwartał raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych jest bardzo ważny. Dane, które przekazują firmy, pozwalają zaobserwować także takie tendencje, jak np. wzrost lub spadek zatrudnienia w konkretnych sektorach” − komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl