Cel regulacji: usprawnienie procesu kredytowego

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych zakończyły prace nad Zasadami Dobrych Praktyk. To dokument, który określa sposób działania instytucji pożyczkowych w obszarach najistotniejszych dla klientów. Nowe zasady mają zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z produktów oferowanych przez sektor pożyczkowy, m.in. pożyczek ratalnych czy chwilówek.

Przepisy mają usprawnić proces kredytowy, zapewnić odpowiedni poziom ochrony interesów konsumentów, a także wzrost zaufania. Działanie FRRF i KPF ma również korzystnie wpłynąć na rozwój instytucji pożyczkowych.

Czego dotyczą Zasady Dobrych Praktyk stworzone przez FRRF i KPF?

Jak mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF: “inicjatywa samoregulacji, której przejawem są zaproponowane w opracowanym przez FRFF i KPF dokumencie rozwiązania, stanowi wyraz dojrzałości branży pożyczkowej oraz gotowości wzięcia odpowiedzialności za kształtowanie odpowiednich postaw uczestników rynku”.

Jako, że instytucje pożyczkowe działają na równi z bankami czy SKOK-ami, muszą troszczyć się o dobro swoich klientów, a także zapewniać im najwyższej jakości usługi. Z tego względu opracowane Zasady Dobrych Praktyk dotyczą:

  • przeciwdziałania możliwości obchodzenia obowiązujących przepisów ustawy poprzez tzw. rolowanie pożyczek;
  • doskonalenia podejścia do oceny zdolności kredytowej;
  • zapobiegania przekredytowaniu konsumentów;
  • zapobiegania pobierania nadmiernych opłat od klientów firm pożyczkowych;
  • zwiększenia wymagań kapitałowych wobec instytucji pożyczkowych.

Stworzony przez organizacje dokument został przekazany do konsultacji interesariuszom, w tym regulatorom i organom nadzorującym. FRRF i KPF planują kontynuację prac w celu rozszerzenia samoregulacji na inne kwestie związane z funkcjonowaniem tej wrażliwej społecznie branży. Chcą także stworzyć samorządowy mechanizm nadzoru nad stosowaniem wprowadzonych zasad przez działające na rynku firmy.