Getin Noble łączy się z Idea Bankiem

Główny właściciel Getin Noble oraz Idea Bank chce połączyć swoje spółki. Powodem jest nieustannie postępująca konsolidacja polskiego sektora bankowego oraz rosnące wymagania regulacyjne, którym nie zawsze łatwo jest sprostać. Istnienie dwóch oddzielnych banków zarządzanych przez jedną osobę nie jest mile widzianą sytuacją na rynku finansowym. Poprzez połączenie przedsiębiorstw na rynku pozostanie mniej banków, ale większych.
Współpraca Idea Bank oraz GNB ma doprowadzić do oszczędności kosztowych i sprzedażowych, a także wzmocnienia obecnego już potencjału finansowego. Leszek Czarnecki chce, aby w najbliższym czasie oba przedsiębiorstwa dokonały analizy korzyści współpracy oraz kosztów takiego połączenia. Szczegółowy harmonogram zmian pomoże usprawnić proces połączenia firm.

Przypomnijmy, że Getin Noble Bank powstał z połączenia spółek: Getin Bank i Noble Bank. W kwietniu Czarnecki przedstawił plan zwiększenia kapitału powstałej z połączenia obu firm spółki o miliard złotych. Zagwarantował jednocześnie, że kolejna fuzja, tym razem Getin Noble oraz Idea Banku, nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na powstały plan. Nie wykluczył on jednak wprowadzenia w niego osób trzecich, które pozwolą mu zdobyć wyznaczony cel.

BNP ma zgodę KE na przejęcie Raiffeisen Polbank

Pojawiające się od jesieni ubiegłego roku doniesienia w sprawie fuzji BNP Paribas i Raiffeisen Polbanku stają się prawdą. Liderzy bankowości postanowili rozpocząć współpracę polegającą na przejęciu przez bank BNP Paribas podstawowej działalności firmy Raiffeisen Polbank. Komisja Europejska zgodziła się na ten krok. Co sprawiło, że przedsiębiorstwa dostały zielone światło na działanie?

Komisja Europejska uznała, że przejęcie części obowiązków, ale i przychodów nie rodzi nawet najmniejszych obaw ze względu na to, że banki tylko minimalnie zbiegają się w prowadzonych działaniach. Niemniej, ostateczne zdanie należy do Komisji Nadzoru Finansowego. Marek Chrzanowski (przewodniczący KNF ) twierdzi, że ogłoszona transakcja nie jest kontrowersyjna i może dojść do skutku, jednak KNF musi się opowiedzieć za tym pomysłem w większości. Zakończenie transakcji planowane jest w IV kwartale 2018 r., pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych.

Bank Zachodni WBK i Deutsche Bank Polska łączą siły

Bank Zachodni WBK wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem Banco Santander S.A. podpisali z Deutsche Bank umowę dotyczącą przeniesienia na Bank Zachodni WBK S.A. wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. Część ta zawiera bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący MŚP, sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities S.A. Banki uzyskały już zgodę KNF na fuzję. Cena przejęcia aktywów sięga 1,29 mld zł. Mniejsza część ma zostać zapłacona gotówką, większa z kolei w formie akcji.

Jagiełło: konsolidacja sektora bankowego w Polsce coraz powszechniejsza

Zdaniem Zbigniewa Jagiełło, prezesa PKO BP, presja na konsolidację sektora bankowego w Polsce będzie coraz mocniejsza. Wcześniej już spotkaliśmy się z tym zjawiskiem, ale jego powodem był kryzys finansowy. Teraz głównym bodźcem popychającym do fuzji banków jest konieczność czynienia dużych inwestycji w związku z wyścigiem technologicznym oraz dopasowania się do wymogów regulacyjnych w zakresie prawnym, kapitałowym i konsumenckim. Nie wszystkie banki są temu w stanie sprostać. Według szefa PKO, w krajowym sektorze bankowym zostanie pięć dużych grup finansowych oraz specjalistyczne banki niszowe. Tej fali nie da się zatrzymać, a następnie transakcje to tak naprawdę tylko kwestia czasu.

Przedsiębiorstwa, które nawiązały ze sobą współpracę, dokonają transakcji w drodze podziału Raiffeisen Bank Polska przez wydzielenie oraz przejęcie podstawowej działalności przez bank. Nie wszystko jednak odbędzie się w tym samym czasie. Pierwszą czynnością jaka nastąpi, będzie nabycie przez Grupę BNP Paribas mniejszościowego pakietu akcji w kapitale zakładowym Raiffeisen Bank Polska. Jego wysokość szacowana jest obecnie na ok. 45 proc. Kolejnym podjętym krokiem będzie wyemitowanie przez bank BNP ok. 49,6 mln akcji podziałowych na rzecz grupy BNP Paribas oraz RBI jako akcjonariuszy Raiffeisen Bank Polska. Liczba dzielonych akcji będzie skorygowana z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, które ma zostać przeprowadzone jeszcze przed podziałem. Fundusz własny banku ma wzrosnąć o ok. 800 mln zł.

Konsolidacja banków to wynik wyścigu technologicznego i niedoinwestowania małych graczy. Fuzje wydają się być korzystne, jednak to czas pokaże, jak przyjmą je konsumenci – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl