Kto będzie uczestniczył w Kongresie?

Dotychczasowe pięć Kongresów gościło ponad 1000 uczestników reprezentujących najwyższe stanowiska w takich sektorach jak telekomunikacja, bankowość, firmy pożyczkowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, leasingowe i factoringowe. Na dotychczasowych edycjach można było spotkać także dostawców mediów i osoby związane z funduszami restrukturyzacyjnymi. Ponadto w wydarzeniu brali udział eksperci z innych sektorów, którzy specjalizowali się w dostarczaniu komplementarnych usług dla zarządzania wierzytelnościami. W tej grupie znaleźli się eksperci od rozwiązań informatycznych, osoby zarządzające informacją gospodarczą, a także firmy doradztwa strategicznego i podatkowego. Kongres jest swego rodzaju panelem dyskusyjnym, gdzie osoby związane z zarządzaniem wierzytelnościami mogą podzielić się z uczestnikami swoją praktyczną wiedzą.

Gala Finałowa konkursu o Laur CESSIO

W trakcie Kongresu zostanie przyznany Laur CESSIO, który jest wyróżnieniem roku dla wierzycieli pierwotnych. Nagroda zostaje przyznana za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności. W konkursie swój głos mogą oddać firmy zarządzające wierzytelnościami. Głosować można na banki, firmy leasingowe, telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe – czyli instytucje organizujące przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności. Eksperci mają możliwość dokonania indywidualnej oceny za pomocą ankiety online, która zawiera zestawienie elementów przetargu. Na porównanie składają się następujące części: organizacja przetargu, wycena wierzytelności, projekt umowy sprzedaży wierzytelności oraz obsługa posprzedażowa. Oceny każdego z elementów dokonuje się w skali od 1 do 5. Ankietę można wypełnić tylko raz, a ocenić można maksymalnie 3 instytucje z sektora bankowego bądź pozabankowego. Warto podkreślić, że proces sprzedaży wierzytelności jest specyficzny ze względu na produkty oraz akty prawne z nimi związane. Głównym wyzwaniem dla nabywcy portfela wierzytelności jest oszacowanie ceny. Osoba kupująca portfel musi prognozować przepływy i koszty na takim poziomie, aby sfinalizować zakładaną marżę zysku. Tego typu prognozy są zwykle wykonywane w oparciu o dane statystyczne. Obecnie takie prognozy na dojrzałym rynku są już w dużej mierze uregulowane. Podsumowując – działalność, która zostanie nagrodzona Laurem CESSIO, może liczyć na umocnienie swojej pozycji.

Szczegóły tematów omawianych podczas VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami mają pojawić się wkrótce, a będzie można je znaleźć na stronie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Patronem medialnym wydarzenia jest pozyczkaportal.pl.