KZW – rynek wierzytelności w jednym miejscu

W dotychczasowych edycjach KZW łącznie uczestniczyło już ponad 1000 osób. W dużej mierze grono uczestników stanowili reprezentanci wysokich kadr kierowniczych z takich sektorów jak firmy pożyczkowe, bankowość, telekomunikacja, firmy windykacyjne i ubezpieczeniowe, dostawcy mediów czy fundusze sekurytyzacyjne. Uczestnicy Kongresu to także dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy zarządzania informacją gospodarczą, doradztwa strategicznego oraz podatkowego.

Program KZW 2017

Pierwszy dzień Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami skupi się przede wszystkim na Gali wręczenia Lauru CESSIO I CESSIO Inwestorów na najlepiej zorganizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności. Tuż po otwarciu Kongresu oraz wystąpieniu dwóch gości honorowych – Mariusz Haładyja, Podsektetarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Doroty Karczewskiej, Wiceprezes UOKiK, odbędzie się wręczenie trzech nagród: CESSIO 2017, CESSIO Outsourcingu oraz CESSIO Inwestorów. Po Gali nastąpi wywiad ONE-TO-ONE: „25 lat sektora zarządzania wierzytelnościami w Polsce”.

Rozmowa Andrzeja Rotera, Prezesa Zarządu KPF z Maciejem Kaczmarskim , Twórcą i Właścicielem Kaczmarski Inkasso oraz Krajowego Rejestru Długów S.A.

Drugi dzień kongresu

W ramach drugiego dnia Kongresu odbędą się trzy panele tematyczne. Pierwszy z nich przyjmie formę międzynarodowej sesji z udziałem zagranicznych gości z rynku hiszpańskiego, włoskiego oraz niemieckiego. Prezentacje rynkowe wygłosi: – Michela De Marchi, UNIREC (IT), Iñigo Mato, TDX (ES) oraz Marcel Kochling, PRA Group (DE). Drugi panel dotyczyć będzie zmian w otoczeniu prawnym w Polsce. Zakres dyskusji obejmie zmiany w instytucji przedawnienia i ich wpływ na zarządzanie wierzytelnościami, rola BIG-ów w zarządzaniu wierzytelnościami oraz nowe otoczenie prawne komorników sądowych. Uczestnicy panelu to m.in.: Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej oraz Luiza Modzelewska, Zastępca Dyrektora, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju. Ostatni z paneli, który poprowadzi Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, skupi się na praktykach sektora zarządzania wierzytelnościami w ocenie interesariuszy. Obraz sektora w percepcji interesariuszy przedstawią m.in.: Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich, Elżbieta Kołodziej, Dyrektor Delegatury UOKiK we Wrocławiu oraz Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Komisji Etyki KPF.

„Braliśmy udział w poprzednich edycjach Kongresu Zarządzania Wierzytelności, dlatego też i w tym roku z wielką chęcią pojawimy się na tym spotkaniu. Dodatkowy pozytywny aspekt tegorocznej edycji Kongresu stanowi Gala Lauru CESSiO, co jest niepodważalnie ważnym wydarzeniem dla branży wierzytelności.”- komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.