Kto będzie brał udział w dyskusji?

Kongres ma na celu poruszenie istotnych kwestii z dziedziny pośrednictwa finansowego w kontekście szybko następujących w tej branży zmian. Stanowi to pretekst do przeprowadzenia debaty oksfordzkiej, w trakcie której dwie strony zajmą swoje stanowiska wobec tematu. Główna teza, w odniesieniu do której zbudowana zostanie debata, dotyczy dbałości o interes klienta i stawianiu jego zysków ponad własne korzyści. Bronić jej będą eksperci: Bartosz Chytła (Wiceprezes Zarządu NEST Banku), Krzysztof Opaliński (Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines S.A.), Andrzej Reterski (Prezes Zarządu Domu Finansowego QS) i Przemysław Guberow (Prezes Zarządu Open Finance). W opozycji do tego stanowiska głos zabiorą: Iwona Torzewska (Dyrektor Departamentu Ochrony Klientów KNF), Jerzy Bańka (Wiceprezes Związku Banków Polskich), Krzysztof Podgórski (Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów), Piotr Oniszczuk (Prezes Zarządu Unlik Cash sp. z.o.o.).

Dyskusję komentować będzie Loża Mędrców, w jej składzie znajdują się reprezentujący środowisko nauki polskiej eksperci: prof. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr Dorota Podedworna-Tarnowska ze Szkoły Głównej Handlowej oraz dr Krzysztof Waliszewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Cele debaty KPF?

Debata odbywająca się w ramach II Kongresu Pośrednictwa Finansowego stanowi istotny głos w odniesieniu do postrzegania rozwoju pośrednictwa finansowego w Polsce. Podkreśla dynamikę jego zmian, idącą w parze wraz z transformacjami: ustrojową i gospodarczą. Zwraca też uwagę na bardzo istotną rolę pośrednictwa finansowego na rynku detalicznych usług finansowych. Będzie mowa o wpływie pośredników na relacje z bankami, instytucjami pożyczkowymi oraz firmami z zakresu leasingu, faktoringu i ubezpieczeń.

Organizatorzy kongresu nie unikają także tematu kontrowersji związanych z powracającym w dyskusjach wątkiem nieetycznych praktyk, które nawet jeśli są zjawiskiem jednostkowym, rzutują na obraz całej branży. Zdaniem ekspertów, sukces pośrednictwa finansowego powinien motywować do dbałości o zachowanie norm etycznych w tej dziedzinie.

„To jednocześnie duże zobowiązanie do dalszego doskonalenia praktyk biznesowych i budowania sprawnych, w tym samorządowych, mechanizmów do ich poprawy, monitorowania i eliminacji takich, które obniżają poziom zaufania i wprost szkodzą wizerunkowi rynku” – komentuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Dalsze drogi rozwoju sektora

Przeprowadzona w ramach II Kongresu debata pozwoli nakreślić obecny stan pośrednictwa na polskim rynku finansowym. Umożliwia też wskazanie dalszych dróg rozwoju tego sektora oraz wpływ rozwoju potrzeb i samoświadomości klientów na ich relacje z pośrednikami. Szczególny nacisk kładziony jest na zaobserwowaną tendencję do odchodzenia od orientacji sprzedażowej w stronę orientacji doradczej. Ta postawa pozwala na budowanie długotrwałych relacji z klientami, a w efekcie do postrzegania ich potrzeb ponad korzyściami pośredników finansowych.

Problem z „frankowiczami”

Firmy pośrednictwa finansowego cały czas starają się odbudować pozytywny wizerunek, który utraciły w czasach, kiedy były głównym propagatorem kredytów hipotecznych we frankach. Przedstawiciele banków widząc ogromne zainteresowanie kredytami w szwajcarskiej walucie, zbudowały model dystrybucji oparty na tzw. długim kanale sprzedaży. Sposób rozwiązania problemu kredytobiorców ma uzdrowić funkcjonowanie sektora bankowego, jednak jest to bardzo skomplikowany proces. Jak podaje BIK – osoby, które w 2008 roku zapożyczyły się we frankach szwajcarskich, mają obecnie do spłacenia o 25 proc. więcej od pierwotnej kwoty. Potrzebne są rządowe decyzje, które jednoznacznie wyceniłyby koszty długu.

Pośrednictwo w sprzedaży produktów firm ubezpieczeniowych

Pośrednicy finansowi przyczynili się do sprzedaży, tzw. polisolokat, które zakładały korzyść podatkową dla ubezpieczonych. Jednak w tym przypadku firmy ubezpieczające zapomniały o swojej powinności i wykorzystały produkt na swoją korzyść. Problem dotyczy kosztów odstąpienia od umowy. Polisolokaty były zawierany na dłuższy okres. Z tego powodu firmy ubezpieczające, chcąc zabezpieczyć się przed odstąpieniem od umowy, określiły opłaty likwidacyjne. W początkowym okresie umowy miały być one dla klienta nieopłacalne. W skrajnych przypadkach było to nawet 90 proc. wpłaconej kwoty. W ubiegłym roku 18 ubezpieczycieli podpisało porozumienie z Urzędem Ochrony Klientów i Konsumentów, który poświadczył, że klienci będą mogli wycofać się – po kosztach – z podpisanych umów.

Rodzimy kapitał jako źródło dochodowe banków

„Repolonizacja” banków, według sympatyków tego zjawiska, ma polegać na przewadze instytucji bankowych z kapitałem rodzimym. Głównym celem wydaje się więc zwiększenie udziału kapitału krajowego, mniej zaś dbanie o dochodowość. Warto zwrócić uwagę, że rentowność kapitału w sektorze bankowym zmalała z 9,6 proc. w 2014 r., do 7,3 proc. w 2015 r., co może oznaczać, że inwestorzy będą baczniej przyglądać się, czy opłaca się trzymać kapitał w rodzimym sektorze bankowym. Ta kwestia jest również bardzo istotna dla pośredników finansowych.

Niezależnie od wprowadzonych regulacji, sektory ubezpieczeniowe i branżowe będą musiały włożyć sporo pracy, żeby odbudować pozytywny wizerunek.

Patroni wydarzenia

Patronat honorowy nad Kongresem objęli Komisja Nadzoru Finansowego oraz Związek Polskiego Leasingu, zaś partnerstwo merytoryczne – Gazeta Ubezpieczeniowa. Partnerami projektu są ponadto: Aasa Polska S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Dom Finansowy QS S.A., Fines S.A., Unilink Cash Sp. z o.o. oraz Dom Kredytowy Notus S.A.

Patronat medialny sprawują: Nienieodpowiedzialni.pl, Miesięcznik BANK, alebank.pl, franczyzabanku.pl, pozyczkaportal.pl, BankingMagazine, Bliżej biznesu.