Agenda oraz prelegenci

Tegoroczna edycja poruszy ważne kwestie związane z funkcjonowaniem sektora pośrednictwa finansowego. Kongres rozpocznie się omówieniem tematu rynku finansowego w Polsce oraz przeglądu otoczenia rynkowego sektora pośrednictwa finansowego. Prezentację wprowadzającą do dyskusji przygotuje Andrzej Rzońca, Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Tendencje na rynku kredytowym i nowe regulacje oraz ich wpływ na sektor pośrednictwa finansowego w Polsce to kolejny z tematów Kongresu. W tej kwestii wypowie się m.in. Marcin Czugan (Wiceprezes Zarządu, KPF) oraz przedstawiciel Biura Informacji Krajowej. Odbędzie się również debata, podczas której uczestnicy poszukają odpowiedzi m.in. na pytanie o potencjalne szanse i zagrożenia związane z PSD2 czy bieżące zagadnienia prawne odnoszące się do sektora pośrednictwa finansowego i inne regulacje dotyczące sektora Consumer Finance. Kolejny panel stanowić będzie swoista ocena jakości praktyk biznesowych pośrednictwa finansowego w Polsce. Ostatnim z tematów poruszonych na Kongresie Pośrednictwa Finansowego będzie: „Technologia, klient, produkt – który czynnik rozstrzygnie o przyszłym modelu biznesowym pośrednika?”. W jego ramach uczestnicy poruszą takie tematy jak rozwój sektora fintech w Polsce, leasing, factoring czy zmiany demograficzne, a profil klienta.

Laur Pośredników Finansowych

W ramach Kongresu odbędzie się również wręczenie Lauru Pośredników Finansowych – nagrody przyznawanej przez pośredników finansowych, zrzeszonych w ramach KPF. Wyróżnione zostaną instytucje, które oferują produkty bądź usługi finansowe, dbając jednocześnie o najwyższą jakość współpracy z firmami pośredniczącymi w ich sprzedaży. Wręczenie Lauru ma na celu promocję najlepszych praktyk współpracy instytucji finansowych z pośrednikami. Głosy oddano w 4 kategoriach: bank – kredyty hipoteczne, bank – kredyty gotówkowe, firma/towarzystwo ubezpieczeniowe oraz instytucja pożyczkowa.

„Pośrednictwo finansowe to bardzo ważny aspekt każdej rozwijającej się instytucji finansowej, dlatego też jesteśmy szczególnie zainteresowani udziałem w Kongresie. Szczególnie interesująca wydaje się nam prelekcja dotycząca szans i zagrożeń towarzyszących rozwojowi sektora fintech w Polsce, a także wpływ PSD2 na rynek pośrednictwa finansowego w Polsce. Cieszy nas również inicjatywa wręczenia Lauru Pośredników Finansowych, która wspiera promowanie dobrych praktyk współpracy pomiędzy podmiotami sektora finansowego w Polsce.”- komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.