Wpływ koniunktury w polskiej gospodarce na przedsiębiorstwa w różnych branżach

Pierwszym prelegentem konferencji była profesor Elżbieta Adamowicz, która przeanalizowała koniunkturę w polskiej gospodarce na podstawie badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Profesor Adamowicz zwróciła uwagę, że koniunktura gospodarcza znacząco wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Zmiany dotykają także firmy sektora pozabankowego. Profesor Adamowicz podjęła zatem próbę analizy sytuacji gospodarczej kraju i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw branży bankowej i pozabankowej.

Rynek consumer finanse w III kwartale 2016 roku

Jako drugi prelegent wystąpił dr Sławomir Dudek, który przedstawił sytuację na rynku consumer finanse w III kwartale 2016 roku oraz wartość Barometru Consumer Finanse, który pokazuje tendencje i dynamikę zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce, a także pozwala przewidzieć krótkoterminowe zachowania rynku kredytowego.
Z badań wynika, że wartość Barometru Consumer Finance wzrosła do 57,5 pkt w porównaniu do II kw. tego roku. To oznacza, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy dobra koniunktura na rynku kredytów konsumpcyjnych powinna utrzymać się na poziomie zbliżonym do obecnego. Mimo, że Barometr utrzymuje dobry poziom, polskie gospodarstwa domowe nieco gorzej oceniają swoją sytuację finansową – ma na to wpływ ogólna sytuacja gospodarcza. Wzrasta natomiast odsetek gospodarstw, które prognozują, że będą w stanie zaoszczędzić większe lub mniejsze kwoty w ciągu najbliższego roku – obecnie takie podejście ma aż 44 proc. ankietowanych. Jeśli natomiast chodzi o pokrycie bieżących zobowiązań, to aż 75 proc. dobrze sobie z tym radzi. 22,7 proc. przyznaje się natomiast do niewielkich problemów w tym zakresie, a jedynie 2,6 proc. mówi o problemach większych.

Program 500 plus a zdolność kredytowa Polaków

Ostatnim referentem był dr Mirosław Bieszki, doradca ds. ekonomicznych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, który zajął się wpływem programu „Rodzina 500 plus” na sytuacje finansową Polaków. Okazało się, że jedynie 16,2 proc. gospodarstw domowych zaoszczędziło środki przyznane z programu. Natomiast 42,6 proc. przeznaczyło otrzymane pieniądze na podstawowe potrzeby, takie jak żywność i ubrania. Z tego wynika, że polskie rodziny raczej nie traktują wsparcia finansowego z tytułu programu jako szansy na zwiększenie swojej zdolności kredytowej.

Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Bieszki poruszył także temat badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. W II kwartale 2016 r. Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) wzrósł, zbliżając się do najwyższego poziomu w historii. Obecnie wynosi 91,6 punktów. W przełożeniu na sytuację polskich przedsiębiorców – sytuacja 25,6% z nich poprawiła się, u 59% pozostała bez zmian, a tylko 15,4% skarży się na jej pogorszenie.